Udsendte mails

På denne side har vi samlet de mails, som Bedehus Danmark har udsendt til dem, der er med i politikerbøn

 

 • 9 April 2020: ”Politikerbøn i en udfordrende tid”

Kære forbeder i ”Politikerbøn”

Udfordringerne hober sig op i den politiske verden, og har ved forkerte eller for sene beslutninger vist sig at have alvorlige konsekvenser for hele nationer. Vi kan kun være taknemlige for at vores folketing har arbejdet med stor forståelse for at stå sammen indtil nu. 

De beslutninger, der træffes og skal træffes fra nu af, synes at true med at den helheds forståelse kan være ved at bryde sammen.

Det er alvorligt, fordi politiske afgørelser og valg af de forskellige scenarier, som sundheds myndighederne lægger frem, vil have meget stor indflydelse på os alle i den kommende tid.

Midt i alt det, der sker, er det så enormt opmuntrende at følge og se alle de mange online bede grupper, der vedvarende melder sig på banen i bøn for vores land og for et nyt stærkt åndeligt røre i Danmark. 

Det er forbedere med nød for vores lands situation og for at Påskens budskab ved Helligånden, må formidle sandheden om Guds frelse, Jesus, og Hans kærlighed til det enkelte menneske, må blive lyslevende for tusinder udover landet.

Netop fordi politikernes beslutninger har så stor en indvirkning på utallige områder i vores land, har ”Politikerbøn” langt større betydning, end vi kan rumme eller forstå, så lad os ufortrødent forsætte med at velsigne og bede for dem, vi hver især har valgt / er inspireret til at bære ind i Guds nærhed og berøring.

Under Bedeugen i Kolding i 2020, kom denne stærke Guds opmuntring til os…  ”Sig til dem (forbederne) … I ville undre jer, hvis I så, hvad I bærer sammen med mig i jeres bøn.” 

Velkommen til jer 22 nye som fornyelig er kommet til i ”Politikerbøn”, og tak til jer som siden “Politikerbøn” s start i 2014 fortsat er i gang med at ændre vores folketing til et sted, hvor Gud får mere og mere indflydelse.

Jeg vil opmuntre jer, som ikke har fået udskiftet politikere, som forlod folketinget, med nye, og sende deres navne på mail. I behøver ikke at skrive andet end navnene. Det vil hjælpe os med at se, hvilke politikere der ikke har forbedere i denne sammenhæng.

I er meget velkommen med inspiration og tilbagemeldinger 

Vedheftet en oversigt over det nye folketing og inspirationen bag ”Politikerbøn”.

Kærlig hilsen på vegne af Bedehus.dk, med ønske om en velsignet Påske. 

Bent Christiansen

 

 • 2 Aug 2019 ”Politikerbøn for det nye folketing”

Kære forbeder i Politikerbøn.

Håber du har haft en god sommer. Valget er forlængst forbi, en ny regering er dannet, og der er sket mange forandringer i det nye folketing.      

I den kommende uge begynder de forskellige partier deres gruppesamlinger og det er vigtigt, at Guds Ånd får mulighed for at virke ind i den enkelte politiker, det kan vi som Guds medarbejdere være med til og have indflydelse på gennem vores forbøn for og velsignelse af den enkelte. 

Gud elsker vores land, og Han har planer om fremtid og håb for os, som bor her, derfor beder vi for dets ledelse. 

Mange har forladt folketinget  og nye er kommet til. Håber du er klar til en ny runde, aldeles vigtig forbøn for vores folketing og den vej der ledes, en vigtig opgave der fortsat skal tages hånd om. 

Vedheftet er en oversigt over de 67 politikere, som har forladt folketinget i forbindelse med valget, nu er i EU regi eller forlod folketinget inden valget.*

For jer som måtte have brug for at vælge en eller to nye politikere at bede for, er der også vedheftet en liste over det nye folketing. Her kan du vælge / blive ledt til, hvem du nu skal bede for. Det kan måske være til hjælp at vide, at de med grønt mærkede navne er politikere vi ved har en eller flere forbedere.* 

Send meget gerne navnene på de to politikere, du fremover beder for til becbic43@gmail.com.  

Hjælp os i Bedehus.dk til at se, hvem der bedes for og hvem der skal findes forbedere til. 

>>>>>  Bøn er den mægtigste af alle styrker, fordi den ærer Gud og målrettet går efter at åbne døren for hans aktive indgriben <<<<<

frit efter E.M.Bounds

Kærlig hilsen på vegne af Bedehus.dk

Bent Christiansen

 

 • 1 Januar 2019

Kære forbedere i Politikerbøn.

Vi er i bedehus.dk blevet bekendt med at TV2 igennem et langt forløb har forberedt udsendelses serien kaldet “Guds bedste børn”. 

Det er reportager, der bliver sendt den 2., 10., 16., og 31. januar som dokumentar på TV2.

Der er optagelser, som bl.a. indeholder fortælling fra en række personer, som til TV2 står frem og fortæller om overgreb, misbrug og udnyttelse i kirkelige miljøer.

Det er en sammensætning af meget forskellige kirkelige organisationer / fællesskaber foretaget af TV2. Der er reportager fra Torben Søndergårds arbejde, Faderhuset – Ruth Evensen, Evangelist – Christian Hedegård, fra Byens Kirke i Silkeborg med Christian Laursen, osv.. 

Børns vilkår vil også være involveret omkring de børn, som har været misbrugt. 

Det bliver også fulgt op af artikler i BT og MetroExpres.

Det er alvorligt…  derfor skal der bedes. Sandhed skal frem, løgn afsløres, men det kan også blive et uretfærdigt generelt angreb på den kristne kirke i Danmark og medføre megen ødelæggelse.

      Lad Guds Ånd lede dig i bøn… se også nedenstående….

 • Bed for dem, som reelt har oplevet overgreb, misbrug og udnyttelse, så det ikke fortsat ødelægger deres personlige forhold til Gud, og at de må få lægedom for det, de har oplevet, men også at ingen uretfærdigt beskyldes for noget.
 • Bed om at alle, der ser udsendelserne, kan skelne, så det ikke ødelægger det kæmpe arbejde, som gøres udover landet blandt mennesker, som er i nød.
 • Bed om, at det ikke må ødelægge det rigtig gode og sunde arbejde og samarbejde, som foregår mellem kirker, de sociale myndigheder, kommuner og politikere. 
 • Bed om, at det ikke må blive en hindring for mennesker i at tage imod Jesus og opleve Gud i deres liv.
 • Bed for kristne ledere, som er uden skyld i disse sager, med visdom må håndtere det.

Hilsen pva. Bedehus.dk 

Bent Christiansen

 

 • 10 Okt 2017

Kære politiker forbeder.

”Politikerbøn” havde sin begyndelse i 2014, det er en fortsat stor glæde og opmuntring, at et par hundreder, på tredje år er i gang med at velsigne vores politikere og deres familier, bede om visdom fra Gud i deres liv. At de må få personlige oplevelse med Ham med alt, hvad det betyder for dem personligt og for vores land.

Opfordringen til os er helt klar …derfor understreger jeg vigtigheden af at bede … for alle i ledende stillinger, så vi kan leve et fredeligt og stilfærdigt liv med værdighed, som ærer Gud. Det er godt og værdsat hos Gud. 1.Tim 2:1-3.

Det kobles efterfølgende sammen med … Gud ønsker jo, at alle må komme til erkendelse af sandheden og få det evige liv… 1.Tim 2:4. Det er det overordnede mål for ”Politikerbøn” og værdsat hos Gud.

En del oplever at få lagt flere politikere på hjerte i forbindelse med deres forbøn. Det er rigtig dejligt.

Visionen er forsat at finde to politikere… en som er let at velsigne og bede for, og en som det er svær at forstå* og velsigne. (*Matt. 5:43-44… ikke at de er fjender)

”Politikerbøn” er politisk neutral og begiver sig derfor ikke udi politiske debat, for og imod, men er overbevist om at den enkelte lader sig inspirere af Helligånden. Vær altid i bøn til Gud under Åndens inspiration… Ef. 6:18

I samtale med politikere oplever man, hvor svært det er for mange af dem. Der er utallige vanskelige og komplicerede beslutninger, som måske umiddelbart synes enkle, men som det er svært at kende  langtidsfølgerne af, der er parti disciplin, som skal følges, som kan gøre det vanskeligt for den enkelte osv. Derfor har de brug vores forbøn, at Gud må møde dem med sin visdom.

I denne måned er der et forbøns team, der beder for Europas hovedstæder, som kommer til København i dagene 24. – 26. okt. og som bl.a. i samarbejde med Aglow og Bedehus.dk. skal besøge folketinget.

I den forbindelse er der også anmodet om møde med Lars Løkke Rasmussen. Tak for forbøn for arr. i folketinget og at mødet med statsministeren må lykkes. Program for disse dage kan fås ved henvendelse på mail til rakul.kristiansen@gmail.com

Hvis du skulle have glemt ”dine” to politikere, så bed om inspiration til at komme i gang igen og udvælg to nye. Du er meget velkommen til at sende deres navne til becbic43@gmail.com

Har du fået lagt på hjerte at bede for flere så sende gerne navne på dem.

Sidste opgørelse i begyndelse af 2017 viste, at der bliver bedt for 112 af folketingets politikere. Nogle politikere har flere forbedere, andre kun en.

Lokal politikere… vi får også opmuntringer til at huske og bede for lokale politikere i forbindelse med det kommende kommune- og regionsvalg den 21. november.

Bedeugen 2018 med spændende og udfordrende undervisning om vores forskellige åndelig udrustning i forbøn og inspiration til forbøns vandring, bøn om natten osv. er på Kolding Internationale Højskole (KIH) den 28. januar til den 1.febr. 2018.

Der vil snarest være info om talere på Bedehus.dk hjemmesiden og på KIH hjemmesiden.

Forbøns hilsen på vegne af Bedehus.dk

Bent Christiansen

 1. En oversigt over folketingets politikere kan hentes på… www.ft.dk/medlemmer

 

 • 8 Juni 2016

Kære politiker forbeder.

Tak for din fortsatte forbøn for vores politikere og folketinget. Bøn er vores bedste og vigtigste samarbejdet med Ham som sidder på tronen, som har inviteret os ind som medspillere i en på mange måder kaotisk, krigerisk verden, når vi føler os hjælpeløse, fortvivlede over nøden, smerten og lidelsen så mange steder udover jorden.

Politikerbøn er i vedvarende forandring, i begyndelsen af året kom der 25 nye forbedere til de mere end 150, som dagligt eller regelmæssigt beder for og velsigner vores politikere/folketinget.

Uanset hvor meget det lykkes for hver enkelt af os at bede… hver dag, regelmæssigt eller med længere mellemrum, så kan vi glæde os over, at flere er blevet aktive i forbønnen på dette vigtige område. Skulle du have haft en periode med udfald, så gå endelig i gang igen. J

Der bliver på nuværende bedt for 76 af folketingets medlemmer… det kunne have været 105, men ved sidste valg var der 29 politikere som forlod folketinget el. efterfølgende fik nye udfordringer.

Heraf vil jeg minde om forbøn for Christian Friis Bach som i dag sidder i den næsthøjeste stilling i FN, Margrethe Vestager som er EU kommissær, Mogens Lykketoft som leder møderne i FN generalforsamlingen, Helle Thorning-Schmidt kommende leder af Red Barnets internationale organisation, m.fl.

I politikerbøn tager vi ikke stilling til hvad vi personlig mener om hvad der ville være rigtig eller forkert omkring den enkelte politiker, de enkelte partier, mm. Vi beder om at det som tjener Guds overordnede langsigtede evige plan må ske, vel vidende at der ofte tages beslutninger som ikke synes at tjene Hans mål for os som mennesker.

Vi er tæt knyttet til forandringerne i verden omkring os, derfor vil jeg denne gang gå udenfor vores folketing fordi flere ting udefra vil få stor betydning for vore politikere / os alle i den kommende tid.

 • Bed derfor for det vigtige udfald af folkeafstemningen i England den 25. juni, omkring fortsat medlemskab eller udtræden af EU.
 • Bed for præsidentvalget 8. november i USA som bliver mellem Hillary Clinton Og Donald Trump.
 • Bed for valget af den nye generalsekretær for FN. Der er 8 kandidater, (4 kvinder og 4 mænd), hvoraf en tager over ved årsskiftet efter Baan Ki-moon.
 • Bed for EU politikernes håndtering af flygtningestrømmen i og udenfor Europa… at det også må tjene Guds overordnede plan for nationerne.

Lad os være funderet som Corrie ten Boom udtrykte det ”Der er ingen panik i himlen! Gud har ingen problemer, kun planer”.

Hvis nogen måtte klage over ikke at få mail, så kan det være fordi deres mailadresse er blevet ændret uden at vi ved det. Så bed dem kontakte os på mail.

Hilsen på vegne af bedehus.dk med et citat af Melva Wickman ”Bøn er fuld af kraft, når den strømmer igennem benådede syndere”.

Bent Christiansen