Bedeugen

Der kommer mere info senere … men datoerne er allerede fastlagt: 

Bedeugen bliver igen i Uge 5 i 2021. Dvs. fra mandag d. 1 februar til fredag d. 5 februar.