Bedeugen

I Bedehus Danmark arbejder vi for at se Guds rige komme og forvandle vores nation. Det gør vi gennem undervisning, i bøn, forbøn og med profetisk inspiration – men for at kunne gøre det med autoritet, må vi vedvarende søge ind til Guds hjerte, høre hans tale og udrustes med hans kraft.
Bedeugen i 2024 bliver igen i uge 5
dvs. mandag d. 29 jan til fredag d. 2 feb.
Vores overordnede arbejdstema gennem flere år har været “Når Guds rige former en nation.” Dette overordnede tema kommer også til at præge vores bedeuge i 2024. Men der bliver også et konkret tema for året (ligesom vores tema for 2023 var “At bygge altre for Gud”). I hører mere, når tema og taler for næste års bedeuge kommer på plads …