Vision

Bedehus Danmark er en profetisk – apostolsk bønne-bevægelse med det formål at mobilisere, inspirere, undervise og udruste til bøn for Danmark. 

Vi tror, at Gud har planer med folkene, og at Danmark som folk, som nation, har en identitet, og en opgave, ulig andre nationers, som afspejler Guds mangfoldighed, og som vi skal søge. Apg. 17.26. 

Denne bestemmelse realiseres ikke gennem politikeres eller en regerings indsats alene, men er i høj grad afhængig af, at Kirken, Ecclesia, påtager sig sin del af ansvaret, i bøn og gennem handlinger, efter Helligåndens inspiration og vejledning.

Hertil vægtes det profetiske ord, som er talt ind i tiden højt, og som vi søger at forstå og bedømme i lys af skriftens samlede vejledning og belæring. 

Vores fokus og intention er nationens ve og vel, og vores passion er at se en nation, der bringe ære til Gud. Dette er drivkraften bag Bedehus Danmark ’s vision om at udvirke Guds hensigt gennem forbøn. 

Inspiration:

Luk. 19, 11-13. Jesus har betroet os en forvalteropgave, at drive handel med det, Han har betroet os – så det mangfoldiggøres, og bærer frugt for Hans rige, og Han kan få et stort udbytte, når Han kommer igen! Jfr. Es.53.10-12

I den engelske Bibel bruges udtrykket: “Occupy till I come” – hvilket siger noget om opgaven at indtage et område, befæste det, og udvide eller øge det, til Han som er dets rette ejer, kommer tilbage for at overtage det som Hans. Guds rige!