Undervisning fra Bedeugen 2023

Temaet for bedeugen 2023 var “Bygge altre for Herren”, og det blev  alt i alt en fantastisk, velsignet bedeuge. På denne side har vi samlet en del af undervisningen, så du kan få del i nogle af de velsignelser, som Gud gav os i denne uge. 

Rakul Kristiansen: Indledning til bedeugen

Rhonda Hughey Mathisen: Åbenbaringen af den Gud, vi tilbeder
(Revealing the Nature of the God we worship)

Rhonda Hughey Mathisen: Det åndelige mødested (The Spiritual Confrontation)

Annette Holt Larsen: Du skal vogte og dyrke den

Martin Bentsen: Livshistorie (Bibelens livsforvandlende kraft)

Kresten Holmsgaard: Forløber tjenesten

Kjeld Gudmandsen: Børns kønsidentitet og udfordringer

Lucinda Rasmussen: Et kald til discipelskab

Johannes Hansen: En faderløs generation