Store bededag i Domkirken

Bøn for Danmark og nationerne i Domkirken

Store Bededag holdes der bøn for for Danmark, Ukraine og andre lande i Københavns Domkirke. Arrangeret af en gruppe internationale præster – men åbent for alle forbedere.

Af Jørgen Vium Olesen på vegne af Initiativgruppen for Bededag i Domkirken

I Københavns Domkirke ”Vor Frue Kirke”, arrangeres der bøn St. Bededag, fredag den 13. maj kl. 14.00 til 15.30. Alle er velkomne.

Vi vil bede for Danmark og nationerne inklusiv Ukraine og de mange flygtninge, der er ankommet til vort land og den vestlige verden i disse måneder.

Indført i 1686

Store Bededag blev indført den 27. marts 1686, hvor mange mindre bededage blev slået sammen til én Store Bededag. Vi er meget taknemmelige for de mange generationer af kristne, der i tiden før os har kæmpet og bedt for vort land, bedt for fred, frihed, demokrati og velstand, og som har bedt: ”Gud bevare Danmark”.

St. Bededag har siden været helligdag i Danmark. Nu, hvor vores land påvirkes af andre fremmede religioner, vil mange kristne igen bruge denne dag som den oprindelig var tiltænkt, som en bededag for vores nation, at kristendommen må blive styrket, og at vi må se fornyelse og vækkelse i mange kirker, ud over det ganske land.

Denne gode tradition med en årlig bededag for landet, er siden 2003 blevet taget op af en gruppe internationale præster med Ravi Chandran, tidligere hinduist, som leder og initiativtager. Ledergruppen, som er tværkirkelig og tværkulturel, ønsker at bede for Danmark og velsigne Danmark. De håber, at lignende initiativer sker i andre byer ud over landet. Aarhus og Odense er allerede i gang.

Et nøgle-vers for disse internationale præster, også kaldet (PFN), er dette:
”Arbejd for, at den by, I nu bor i, får fremgang, og bed Herren om at velsigne den, for når det går godt for den, går det også godt for jer”. Jeremias Bog 29:7

Dette arrangement i Vor Frue kirke St. Bededag er ikke kun for de mange internationale kirker, men for alle kristne i Danmark, som vil bede for vort land.

Guds løfter kan ikke svigte

Vi har rigtig mange gode løfter i Guds ord om, at Gud hører bøn og giver os det, vi beder om. Gud er trofast, selvom vi er utro. Guds løfter kan ikke svigte, Skriften kan ikke omstødes. Om så alt andet forgår, så vil Guds ord og løfter bestå.
”Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd. siger Hærskares Herre”.

Bed for lederne

”Bed for alle mennesker, bed specielt for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et fredeligt og stilfærdigt liv. Gud ønsker jo, at alle må komme til erkendelse af sandheden og få det evige liv. Der er nemlig kun én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus”. 1 Timoteus 2:1-6

Omvendelse

”Hvis jeg fremover sender sygdomsepidemier iblandt jer, og hvis mit folk da ydmyger sig i bøn, søger mig og vender sig fra deres onde handlinger, da vil jeg høre deres bøn i Himlen, tilgive deres synder og genoprette deres land”.
2. Krøn.7:13-15.

”Gud har givet Jesus al magt i himlen og på jorden” Matt. 28:18

”Det, I sætter en stopper for på jorden, er der sat en stopper for i Himlen, og det, I åbner op for på jorden, er der åbnet op for i Himlen. Hvad som helst to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det vil min Far i Himlen gøre for jer”. Matt.18:19-20

”Der vil ikke være den ting, som ville være umuligt for jer” Matt. 17:20.

”Bed, så skal I få. Søg, så skal I finde. Bank på, så vil døren blive lukket op for jer. For den, som beder, får. Den, der søger, finder, og døren lukkes op for den, som banker på.” Matthæus 7:7-11

I Danmark er det de folkevalgte politikere der har lovgivningens magten, politiet har den udøvende magt, og domstolene den dømmende magt. Men bag ved denne tredeling af magten er den åndelige sandhed, at:

”Kristus er Herre over alle myndigheder, autoriteter, magter og herskere, ja over enhver autoritet i denne verden, såvel som i den kommende. Gud har lagt alle ting under hans herredømme og på alle områder gjort ham til leder for menigheden”, Efeserne 1:21-23.

Et kongeligt præsteskab

I tro og i al ydmyghed kan vi sige, at når vi beder, ledt og inspireret af Helligånden, da er vi som præster og konger, der regerer sammen med Kristus i den himmelske verden. Ved Guds nåde er vi frelst – der er ikke nogen, der har noget at prale af. Gud har gjort os til det, vi er, et kongeligt præsteskab.

Kom og vær med!

Lad os derfor mødes i Domkirken i København, St. Bededag den 13. maj kl. 14.00 til kl. 15.30 og bede med stor frimodighed, taknemmelighed og glæde for Danmark, for vores regering, for politiet og domstolene. For Hendes Majestæt Dronning Magrethe og hele hendes hus. For Folkekirken, frikirkerne og de internationale kirker.

Lad os bede om fornyelse og vækkelse. Om at Guds navn må være helligt i vort land, at Guds vilje må ske i Danmark, sådan som den sker i himmelen. Velkommen til enhver, til bøn for Danmark, i Domkirken i København.