Udfordringens bønnegrupper

På denne side kan du få en række info om vores samarbejde med Udfordringen om at oprejse bedegrupper i alle landets kommuner.