Bibelsk inspiration

Inspiration til forbøn for vores regering og Folketing:

1 Tim 2,1 …….. Himmelske Fader, jeg takker dig for vores regering.

2 Tim 2,2 …….. Jeg beder for alle mænd og kvinder, der har myndighed over os,

Ordspr 1,23 …. lad din ånd vælde ud over dem og gør dit ord kendt for dem.

Salme 25,21 ….for at de må være mænd og kvinder med integritet,

1 Tim 2,2 …….  at vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudsfrygt og ærlighed.

Ordspr. 2,10 …..Lad visdom komme ind i deres hjerter, og kundskab være behageligt for dem

Ordspr. 2,11 …..Lad klogskab bevare dem og indsigt være deres vogter

Ordspr. 2,12 …..for at befri dem fra ondskabens vej og fra onde mennesker.

Salme 1,1 ……..Gør deres hjerter og ører opmærksomme på gudfrygtige råd

2.Krøn 20,32 … til at gøre, hvad der er ret for dig

Ordspr 2,21 ….Lad oprigtige være i vores regering.

Hebr 12,27 ….. Lad det, der kan rystes, blive rystet.

Ordspr 2,21 …. Lad de retskafne og uskyldige forblive

1 Kor 4,5 ……..Bring det frem i lyset, der er skjult i mørket,

2 Kor 4,5 ……..og afslør hjerters hemmelige hensigter.

Åb 2,5 ……….  Lad denne nation komme i hu, hvorfra den er faldet,

1 Krøn 22,19… med sit hjerte og sin sjæl at søge Herren,

2 Krøn 7,14 …. ydmyge sig, bede og vende om fra onde veje.

ApG 6,18 ……… Åbn deres øjne og vend dem fra mørke til lys.

Hebr 3,13 ………Blødgør de hjerter, som er hærdet af bedrag.

Salme 107,20..  Fri dem fra deres ødelæggelse

2 Pet 3,9 … …..Fader, du har været langmodig imod os,

2 Pet 3,9 ………ikke villet, at nogen skulle fortabes,

2 Pet 3,9 ………men at alle skulle komme til kende Gud.

Es 49:22 ………. Rejs os til din standard i denne nation.

Zach 10:1 …….. og lad din Ånds regn oversvømme dette land

Es 59:16 ……..Oprejs forbedere for denne nation

2 Kor 10,4 …… til at nedbryde fæstningsværker over dette land.

Es 40,5 ……….  lad Herrens herlighed blive åbenbaret.

 

(redigeret bøn af Carol Ann Kononova fra prayingscriptures.com)