Bedehus Danmark inviterer …

Inspirationsdag med Päivi Heikkilä, Finland
Lørdag, den 8. oktober 2022, kl. 9-16
Sted: Højskolen, Lykkegaardsvej 100, Kolding

DET ER TID TIL AT BEDE

Tid til at rejse, genrejse og vedligeholde bønne-altre overalt i vores land. Tid til fornyet inspiration, så bønnens Ild og Ånd må brænde.

Vi lever i tider med megen uro på mange måder, alvorlige etiske spørgsmål og moralske dilemmaer er oppe i tiden, store økonomiske konsekvenser af konflikten i Ukraine påvirker alle, og herhjemme ulmer politisk uro forud for et snarligt ventet nyt Folketingsvalg.

Det er en tid, der kalder på bøn, mere bøn.

“jeg søgte iblandt dem efter en, der ville bygge en mur og stille sig i gabet for mit åsyn til værn for landet …. ” Ezek. 22.3

Kom og vær med, lad os sammen søge frem for Gud, søge hans ord og tiltale i denne tid. Vi tror, der venter os noget fra Himlen, som Helligånden vil dele med os, når først vi kommer sammen.

Päivi Heikkilä fra Finland vil være kendt for mange af jer.

Hun har en stærk tjeneste med forkyndelse omkring opbyggelse og udrustning af Kristi Legeme, inspiration til bøn for din by og dit land, har tjent med dette i flere lande og byer i Europa. Initiativtager til the Danube project, en bønne rejse til forligelse mellem landene på hele Donau-strækningen, initiativtager til The Finland Gathering, ligesom hun er initiativtager til European Apostolic Summit med undervisning om den 5-foldige tjeneste. Har skrevet bøgerne “The Lord will give you the City” som er oversat til flere sprog samt bogen “The 5-fold Ministry and the Church”. Hun har tidligere medvirket i Bedehus Danmarks samlinger, senest for 4 år i Århus. Læs mere om hendes tjeneste på https://www.kingsministries.fi/

Dagens indhold:

Morgenkaffe serveres fra kl. 9

Program fra Kl. 9:30

med oplæg og inspiration v. Päivi Heikkilä, bøn, profetiske input, bøn for Danmark, forbøns-betjening

Lovsang ved Elsebeth og Michael Christoffersen, Viborg.

Betaling for deltagelse og forplejning, inkl. frokost, i alt 150 kr.
på Mobilpay 142508
Tilmelding senest 3.10. på mail
t
il bedehus.dk.info@gmail.com

En stadig ild skal holdes ved lige
på alteret, den må ikke gå ud” 3. Mos. 6.6