Bedeugen 2020, fra 27.-31. januar i Kolding

De profetiske udsagn i denne tid omkring Danmark er stærke, opmuntrende og udfordrende og ”kræver” et gensvar fra os som forbedere. At vi bedømmer, men også kommer på linje med dem og gør det vi skal i forbøn og proklamation, så de tanker Gud har for Danmark og vores rolle i Norden og til nationerne går i opfyldelse, og vi er klar til at bevæge os ind det, HAN udfordrer os med.

Begivenhederne omkring os – ”folkehavet som bruser” – i den ene nation efter den anden, kalder også på at kende tiderne, og her er Guds profetiske tale ind i tiden så afgørende. På baggrund af det kan vi bevæge os med autoritet i forbøn for Danmark, omkring udviklingen i Mellemøsten og i forhold til nationerne. Meget synes at være ude af kontrol for de politiske ledere på europæisk og internationalt plan, rådløshed spreder sig, ligeså antisemitisme. Så meget mere vokser vores ansvar i den åndelige verden.

I Bedeugen kan vi denne gang glæde os til at få besøg af Henning Schikora, Frankrig, som i mange år har trænet forbedere til at være profetisk inspireret i deres forbønstjeneste. Fra basen i Frankrig har de som en del af dette forløb over en lang årrække fortaget besøg i alle europæiske hovedstæder gennem ”Operation Capitals of Europe”, med stærk forbøn og udøvelse af åndelig autoritet.

Ligesom tidligere år får vi besøg af en folketingspolitiker, men regner også med besøg af en Finsk parlamentariker, som i mange år har ledt bøn i det Finske parlament.
Også ledere og undervisere med indsigt i indflydelsesområderne uddannelse/universiteterne, klima, landbrug samt på det etiske område, deltager i forløbet.
Frikirkenets generalsekretær Michael Laursen vil dele vigtige forbøns områder, bl.a. om den voksende åndelige forståelse, som fornemmes i den politiske verden. Bedehus.dk teamet vil også undervise og lede gennem dagene. Nærmere info om program og indhold følger.

Lovsang og tilbedelse er en væsentlig del af Bedeugen – og forbøns tjenesten – og vi har i år to lovsangsledere med os, Michael og Elsebeth Christofhersen, Viborg og Ole Drejer, Kolding.

Bed for forberedelse af dagene. Bed for, at vi må bryde igennem på de områder, som hindrer forandring og som hindrer mennesker i en personlig oplevelse af og vandring med Gud.

Tilmelding på Kolding Internationale højskoles hjemmeside (iabc.dk) under korte kurser. For at bo på skolen er snarlig tilmelding vigtig. Vi vil også hjælpe med indkvartering tæt på skolen, hvilket dog kan være lidt dyrere.

Yderligere info: Kolding Internationale Højskole 75 52 47 99, Rakul Kristiansen 20 81 01 13 / rakul.kristiansen@gmail.com eller Bent Christiansen 53 66 30 33 / becbic43@gmail.com