Bedehus Danmark kalder sammen til en dag i bøn og faste “for det ufødte barn” på Grundlovsdag, 5. juni fra kl. 10.30 i Citykirken Århus

Efter at regeringspartierne m.fl. har vedtaget ændring af abortloven i Danmark og hæver grænsen for fri abort fra 12. til 18. uge, samt mulighed for fri abort for 15-17 årige uden forældres samtykke. Ændringen skal få virkning fra 1. juni 2025.

Dette er for os at se et alvorligt skred i samfundet, hvorfor vi kalder sammen til en dag i bøn og faste, for i ydmyghed at søge Gud med bøn om tilgivelse, om muligt for en ændring  og en holdningsændring i vores samfund.

Vi kalder på jer forbedere i landet, unge og gamle, til at komme for at søge Gud sammen. Joel 2.12-13 /15

“Selv nu, så lyder det fra Herren, vend om til mig af ganske hjerte, med faste og gråd og klage!

Sønderriv hjerterne, ej jeres klæder, vend om til Herren jeres Gud! Thi nådig og barmhjertig er han, langmodig og rig på miskundhed ….”

“Stød i horn på Zion helliger faste, udråb festlig samling ….”

Dagens program er ikke endeligt tilrettelagt, men det bliver en dag med Lovsang og tilbedelse – en tid, hvor vi er åbne for åndens tale og ledelse – men også en tid, hvor vi vil ydmyge os for Gud, med anger og bøn om tilgivelse ….

Dernæst vil der være sektioner med korte input i forhold til

– abort, fakta om abort og dens konsekvenser
– forebyggelse / samarbejde
– indflydelsen i samfundet fra eks Sex og Samfund
– det politiske.

Alt sammen fulgt op med forbøn.

Praktisk info

Dette er tænkt som en dag med faste, hvorfor der ikke serveres mad, men frugt og vand stilles til rådighed. Du er frit stillet med hensyn til faste og kan medbringe egen forplejning. Der bliver indlagt pause i dagens program.

Der kan betales 50 kr / gives gave på dagen til Mobilepay 142508, mrk. bøn 5. juni

Gerne tilmelding på bedehus.dk.info@gmail.com

Kærlig hilsen

Bedehus Danmark / lederteam:
Bent og Birthe Christiansen, Kirke i Byen, Kolding
Peter Tinggaard, Assentoft Frikirke
Lucinda Rasmussen, Næstved Bykirke
Frede Werner Hansen, Københavns Frikirke
Inger Porsen, Aglow DK
Rakul Kristiansen, Citykirken Tåstrup.