Bedehus Danmark afholder “Bøn for Byerne” lørdag den 31.10.2020

Tema for dagen er “Bøn for Djursland”
 
Kære forbedere
 
Lørdag d. 31 oktober afholder Bedehus Danmark en ”Bøn for byerne” – inspirationsdag på Djursland, med samling i Assentoft Frikirke.
 
Denne gang bliver det dog lidt anderledes. I stedet for en hel dag med lovsang, undervisning og bøn, vil vi denne gang have en samling om formiddagen, hvorefter vi sender bønne-teams ud til en række forskellige byer på Djursland.
 
Sidst på eftermiddagen samles vi igen i Assentoft frikirke, hvor de forskellige teams vil dele, hvad de oplevede og hvad Helligånden talte til dem. Herefter afslutter vi dagen med lovsang, bøn og proklamationer over Djursland – ud fra de ting, som Gud har talt til os i løbet af dagen.
 
Program for dagen:
 
Kl. 09-10: Kaffe og rundstykker
 
Kl. 10:00: Indledning og lovsang
 
Kl. 10:45: Undervisning ved Kresten Holmsgaard
 
Kl. 11:15: Bøn for gennembrud for Guds rige på Djursland.
 
Kl. 12:15: Bønne-teams til byerne sammensættes og drager ud
 
De forskellige teams finder selv et sted at spise frokost i løbet af turen. Bøn, lovsang, lytten til Helligånden, evt. profetiske handlinger udføres i byen.
 
Kl. 16:00: Alle teams samles igen i Assentoft Frikirke
Kl. 16-17: Dagen afsluttes med vidnesbyrd, profetiske ord og lovsang
 
Lidt fakta om Djursland:
 
Djursland er det område, som ligner en næse på Jyllands østvendte ansigt. Det meste af området er inddelt i to kommuner, Norddjurs og Syddjurs kommune. Disse kommuner har tilsammen ca. 80.000 indbyggere, men både Randers kommune og Aarhus kommune strækker sig et godt stykke ind på Djursland, og hvis disse områder også regnes med til Djursland, får man et samlet indbyggertal for hele Djursland på over 100.000 mennesker.
 
Desværre er Djursland dog et område, hvor kirken generelt er i modvind og kun har meget lidt fremgang. På selve Djursland (Norddjurs og Syddjurs kommune) findes der kun en frikirke – en lille, skrøbelig kirke i Grenå, hvor præsten har valgt at holde til årsskiftet. Derudover er der en mindre frikirke i Assentoft, 8 km fra Randers, som ligger ved ”indgangen” til Djursland.
 
Vi tror på, at Gud vil give os nøgler på denne dag til at bede om gennembrud og vækst på Djursland. At kirken må blomstre igen, og at udviklingen må blive vendt, så der igen bliver plantet kirker – i stedet for at kirker dør hen.
 
Pris og tilmelding:
 
Pris for morgenmad, kaffe og kage om eftermiddagen: 50 kr.
 
Man sørger selv for frokost som del af bønne-udflugten til en by på Djursland
 
Tilmelding senest mandag d. 26 oktober til bedehus.dk.info@gmail.com.
 
Ps. Der er ret god plads i Assentoft Frikirke, så vi kan sagtens være 50 personer og overholde alle regler om afstand mv.
 
Med venlig hilsen
 
pva. Bedehus Danmark
 
Peter Tinggaard