Årets bedeuge rykkes til uge 35

Gå til afsnit om tilmelding

Bedehus Danmark har de seneste år altid holdt årets bedeuge i uge 5, men hele Corona situationen i Danmark har desværre medført, at bedeugen nu er rykket til uge 35. Det betyder, at bedeugen vil blive skudt i gang mandag d. 30 august kl. 16 (med indtjekning og velkomst), hvorefter den vil køre indtil fredag d. 3 september om eftermiddagen.

Om bedeugen

Overskriften for dette års bedeuge bliver “Når Guds rige former en nation“. Det er det, som Gud forventer af sin kirke – og særligt at sine forbedere. Vi er som kristne ikke en ligegyldig parentes i samfundet, men kan med iver og engagement involvere os i at fremme og virke det bedst mulige, for at Guds velbehag og velsignelse kan forblive og styrkes over vores land.

Her har vi også enestående hjælp og opmuntring i de profetiske udsagn omkring Danmark, som er stærke, opmuntrende og udfordrende, og som ”kræver” gensvar fra os som forbedere. At vi både bedømmer, men også går ind på linje med dem, og gør det vi skal i forbøn og proklamation, så de tanker Gud har om Danmark og vores rolle i Norden og i nationerne, går i opfyldelse, og vi er klar til at bevæge os ind det HAN udfordrer os med. 

Begivenhederne omkring os – ”folkehavet som bruser” i den ene nation efter den anden – kalder på at forstå tiderne. Også her er Guds profetiske tale ind i tiden så afgørende. På baggrund af det kan vi bevæge os med autoritet i forbøn for Danmark, omkring udviklingen i Mellemøsten og i forhold til nationerne.

Politisk synes meget at være ude af kontrol for lederne, både på europæisk og internationalt plan; rådløshed spreder sig, ligeså antisemitisme. Partier med et fravalg af tro, er på vej til at berøve mennesker dets frihed til at vælge et liv med personlig mening, og til at forholde sig til livet fra andre vinkler end deres. Så meget mere vokser vores ansvar i den åndelige verden.

Årets talere

Igen i år har vi den glæde at få besøg af en bred vifte af inspirerende talere. Ledere og undervisere med indsigt i samfundets indflydelsesområder, kristne værdier, abort, kristenforfølgelse, en folketingspolitiker, Frikirkenets generalsekretær Michael Laursen, bl.a. om en voksende åndelig forståelse i den politiske verden.

Du vil høre Lars Bo Olesen, Derek Mutungu, Zambia, Patrik Sandberg, “Sverigsbönen”, Kenneth Kühn, Lucinda og Michael Rasmussen, John Nielsen, Bedehus.dk teamet og andre, pt. er under afklaring. Alle stærke i forståelsen af, hvad forbøn og udøvelse af åndelig autoritet betyder.

Tilmelding

Sker på Højskolen Acts Academys hjemmeside: www.actsacademy.dk/event/bedeugen-2021

Vil du bo på skolen, er snarlig tilmelding vigtig. Derudover vil vi søge at være behjælpelig med anden indkvartering tæt på skolen.

Yderlige info

 

Bed for forberedelse af Bedeugen, at Guds Rige må forme en nation i disse dage.