Bedehus Danmark afholder “Bøn for Byerne” lørdag den 5.9.2020

– denne gang i samarbejde med Næstved Bykirke, og medvirkende fra andre kirker i Næstved.

Formålet med denne samling er dels et ønske om at samle kirkerne i bøn for byen, dernæst at høre aktuelt angående byen, angående landet såvel som et ord angående kirken, så vi kan bede og proklamere Guds rige og Hans vilje ind i disse områder.

Vi vil også beskæftige os med aktuelle profetiske ord, som har lydt over Danmark, da vi vil være tro over for opgaven at våge over og bede ind i det, Guds Ånd åbenbarer.

“Bed mig, og jeg giver dig hedningefolk til arv og den vide jord i eje… ” Salme 2.8 

Salmisten omtaler her folkene og dets fyrster i oprør mod Herren – men slutter med en proklamation om Herrens position, hans magt og tilsagn fra Gud over for folkene, over nationerne.

Som forbeder, sat med Kristus i den himmelske verden, står vi i den samme position, med samme løfte om myndighed til at bede – om vores folk, om denne nation. Dette er et trosspørgsmål, men ordet taler tydeligt om det, eks. hos Matt.16.19 og Matt.18.18-20.

Derfor er vi i stor forventning til, at det også skal blive en stærk samling i Næstved, til opmuntring for kirken i byen – og for dig som er med, at blive styrket og opmuntret i forbøns-tjenesten, dér hvor du bor.

Dagens program

Kl. 9.30 serveres kaffe / te med rundstykke
Kl. 10.00 lovsang
Kl. 10.30 oplæg / bøn for Næstved
Pause
Kl. 11.35 oplæg / profetisk input – bøn for regionen / landet
Kl. 12.30 frokost
kl. 13.30 Oplæg / Profetiske perspektiver for kirken
Kl. 14.30 Afslutning

Deltagergebyr, inkl.servering, 75 kr. bedes betalt v tilmelding til Bedehus Danmark til MobilPay nr. 960300 / mrk. Bedehus.dk

Medvirkende:

René Trost-Tryck, Sjølundkirken
Michael og Lucinda Rasmussen, lederpar Næstved Bykirke
Anette Holt Larsen, Næstved Bykirke
Bedehus Danmark v/Bent Christiansen, Kresten Holsmgaard og Rakul Kristiansen. Lovsang ved Ole og Liselotte Drejer.

Vær gerne med til at sprede denne information til andre interesserede.

Med venlig hilsen

f. Bedehus Danmark
Rakul Kristiansen
tlf. 2081 0113