Bede- og info mails

På denne side vil du finde indhold fra vores bede- og info mails, indsat i kronologisk rækkefølge. Dvs. den seneste øverst

 • Maj 2023: Bøn for Israel

Global Esajas 62 Bøn og Faste for Israel 7.-28. maj 2023

IHOP – International House of Prayer v. Mike Bickle har udsendt et verdensomspændende kald til 21 dages bøn og faste for Israel og Jerusalem i perioden frem til Pinse / Shavout.

Vedhæftet en beskrivelse af baggrunden for dette bønnekald fra IHOP (International House of Prayer), dels på engelsk, dels på dansk.

Den danske udgave bærer præg af en “automatisk” oversættelse til de utallige sprog som den er lavet i.

Desuden link til en video med Mike Bickle, IHOP International House of Prayer) hvor han oprindelig deler visionen for dette kald til 21 dages bøn for Israel og Jerusalem med sit lederteam: https://www.ihopkc.org/isaiah62-kc-hub/

Endelig medsendes link til Lykkeskær Bedehus, som dagligt vil lægge en andagt op på deres hjemmeside https://lykkeskaer.dk/21-dages-bon-for-israel.

Det er også muligt at få denne tilsendt på en daglig mail. Henvendelse herom til Peter Tinggaard, jptinggaard@gmail.com

Aktuelt: 

Messiansk jøde, Ron Cantor, Israel kommer med følgende bønne-opråb i dag / uddrag::

Israel befinder sig lige nu i en yderst vanskelig situation – pga raketangreb i syd – hvilket udløste en voldsom israelsk mod-offensiv i Gaza.

I kølvandet heraf forbereder man sig på en forlænget konflikt, idet Islamisk Jihad lover at hævne de dræbte ledere og civile tab i Gaza. Derfor er skoler, strande og hovedveje til byer og landsbyer i det Sydlige Israel blevet lukket.

Bed for Israel og befolkningen i Gaza.

Bed om at Gud griber ind.
Bed om, at vores politiske og militære ledere får visdom.
Bed mod civile tab eller kvæstelser i både Israel og Gaza.
Bed om, at Gud på en eller anden måde vil bruge dette til at bringe frelse til Israel og de arabiske nationer.
Bed om overnaturlig beskyttelse

Succat Hallel, 24/7 Bønnehus i Jerusalem udsendte i går følgende:

Israel er i, hvad der kan være den største svaghedstid i hendes 75 år som moderne stat.  Med fjender på alle sider, hvordan skal vi bede?

Mange millioner af forbedere vil fokusere bøn på Jerusalem og Israel under Esajas 62 Globale 21 Dage med bøn og faste (7.-28. maj 2023).

Under dette bønne fokus – og bagefter – tror jeg, at Herren kalder os til at bede og forkynde over Israel Hans ord fra Ezekiel 36:22-28:

“Sig derfor til israelitterne: ‘Sådan siger den suveræne Herre: Det er ikke for jers skyld, Israels folk, at jeg vil gøre disse ting, men for mit hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de nationer, hvor du er gået hen. Jeg vil vise mit store navns hellighed, som er blevet vanhelliget blandt folkeslagene, det navn, du har vanhelliget iblandt dem. Så skal folkeslagene kende, at jeg er Herren, lyder det fra den suveræne Herre, når jeg bliver helliggjort ved dig for deres øjne.’”

“‘For jeg vil tage dig ud af folkeslagene; Jeg vil samle dig fra alle landene og føre dig tilbage til dit eget land. Jeg vil stænke rent Vand på dig, og du skal blive ren; Jeg vil rense dig for alle dine urenheder og fra alle dine afguder. Jeg vil give dig et nyt hjerte og give dig en ny ånd; Jeg vil fjerne dit hjerte af sten fra dig og give dig et hjerte af kød. Og jeg vil give min Ånd i jer og tilskynde jer til at følge mine dekreter og være omhyggelig med at holde mine love. Så skal du bo i det land, jeg gav dine forfædre; du skal være mit folk, og jeg vil være din Gud.’” — Ezekiel 36:22-28

Læs hele oplægget fra Rick Ridings, Succat Hallel i vedhæftede dokument.

Hilsen med Rom. 11

Kærlig hilsen

pva. Bedehus Danmark

Rakul Kristiansen

e-mail: bedehus.dk.info@gmail.com

 

 • 10.09.2022: Inspirations dag med Paivi

Inspirationsdag med Päivi Heikkilä, Finland
Lørdag, den 8. oktober 2022, kl. 9-16
Sted: Højskolen, Lykkegaardsvej 100, Kolding

DET ER TID TIL AT BEDE

Tid til at rejse, genrejse og vedligeholde bønne-altre overalt i vores land. Tid til fornyet inspiration, så bønnens Ild og Ånd må brænde. Vi lever i tider med megen uro på mange måder, alvorlige etiske spørgsmål og moralske dilemmaer er oppe i tiden, store økonomiske konsekvenser af konflikten i Ukraine påvirker alle, og herhjemme ulmer politisk uro forud for et snarligt ventet nyt Folketingsvalg.
Det er en tid, der kalder på bøn, mere bøn.

“jeg søgte iblandt dem efter en, der ville bygge en mur og stille sig i gabet for mit åsyn til værn for landet
…. ” Ezek 22.3
Kom og vær med, lad os sammen søge frem for Gud, søge hans ord og tiltale i denne tid. Vi tror, der venter os noget fra Himlen, som Helligånden vil dele med os, når først vi kommer sammen. Päivi Heikkilä fra Finland vil være kendt for mange af jer. Hun har en stærk tjeneste med forkyndelse omkring opbyggelse og udrustning af Kristi Legeme, inspiration til bøn for din by og dit land, har tjent med dette i flere lande og byer i Europa. Initiativtager til the Danube project, en bønne rejse til forligelse mellem landene på hele Donau-strækningen, initiativtager til The Finland Gathering, ligesom hun er initiativtager til European Apostolic Summit med undervisning om den 5-foldige tjeneste. Har skrevet bøgerne “The Lord will give you the City” som er oversat til flere sprog samt bogen “The 5-fold Ministry and the Church”. Hun har tidligere medvirket i Bedehus Danmarks samlinger, senest for 4 år i Århus. Læs mere om hendes tjeneste på https://www.kingsministries.fi/

Dagens indhold:
Morgenkaffe serveres fra kl. 9
Program fra Kl. 9:30
– med oplæg og inspiration v. Päivi Heikkilä, bøn, profetiske input, bøn for Danmark, forbøns-betjening
Lovsang ved Elsebeth og Michael Christoffersen, Viborg.

Betaling for deltagelse og forplejning, inkl. frokost, i alt 150 kr.
på Mobilpay 142508
Tilmelding senest 3.10. på mail
til bedehus.dk.info@gmail.com

 

 • 26.03.2022: Bedehus Danmark kalder sammen til bøn. 9/4 i Kolding. 

Bedehus Danmark kalder sammen til bøn – lørdag 9.4.22 i Kolding kl. 9.30

BØN FOR UKRAINE – OG BØN FOR DANMARK
– Guds tanker og planer i vor tid vs satans forsøg på at hindre dem
Med krigen i Ukraine som bagtæppe – og en potentiel risiko for eskalering til andre dele af Europa og verden  – vil vi komme sammen for at søge Gud i bøn – i forventning til et stærkt Helligåndens nærvær med inspiration og profetisk tale – så vi ser situationen med Hans øjne og i tro kan bede og proklamere Hans vilje for en tid som denne!
I Ef. 6.11 formaner Paulus os til at Iklæde jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb”  – eller strategier – som nogle engelske udgaver oversætter det. 
For vores fjende har planer, der udfoldes meget tydeligt i vores tid. 
Planer om frygt, splid og død, som presser sig på med kraft og intensitet; først igennem Corona virusset, nu gennem krigen i Ukraine – og frygt for en atomkrig
MEN – hvad er Guds planer for verden, og for Danmark? 
Hvad vil Gud sige til sit folk? Og hvad vil Gud sige til verden igennem os?
 
Program for dagen:
09:30 – kaffe m. rundstykke
10:00 – Indledning 
            – lovsang v. Elsebeth og Michael Christoffersen, Viborg
10:40 – Oplæg om krisen i Ukraine, v/ Ulrik Corneliussen, UMO Danmark 
11:10 – Bøn for Ukraine – og for Danmark i forhold til at hjælpe flygtninge mv
12:15 – Frokost 
13:00 – Lovsang
13:15 – Oplæg:  “Satan’s planer og Guds planer” v. Peter Tinggaard 
14:00 – Bøn for Danmark 
15:00 – Dagen afrundes ca. kl. 15. 
Sted:
Højskolen, Lykkegårdsvej 100, Kolding
Deltagergebyr 100 kr. inkl. kaffe / rundstykke
Frokost / smørrebrød á 35,- kr. Antal bestilles ved tilmelding
 
Tilmelding 
senest onsdag 6. april til bedehus.dk.ino@gmai.dk
Betaling for deltagelse og forplejning til Bedehus Danmark / Mobilepay  
Vi er klar over, at dette sker med meget kort varsel, men på grund af situationens alvor har vi valgt at handle hurtigt. Tak for forståelse herfor. 
Kærlig hilsen
pva. Bedehus Danmark
Rakul Kristiansen
 • 13.11.2021: Nyheds- og bedebrev / Bøn for valg til by- og regionsvalg mm.

“Og lyset skinner i mørket, men mørket fik ikke bugt med det” Johs. 1.5

I sandhed et opmuntrende ord ind i tiden, ind i al den uro og turbulens, som præger verden i dag. Der lyder en stærk forsikring ud fra dette ord …
– at uanset mørket, uanset delte meninger og holdninger om den aktuelle Corona situation og hvordan den tackles, i Danmark eller rundt om i verden,
– så er lyset fra Gud dér som et fyrtårn, for at kalde på os, vejlede os, og forsikre os om, at Han er stærkere end alt, hvad vi møder, at vores mørke er ikke mørkt for Ham, Salme 139.12
Så sandt vi søger Ham i denne tid, beder – og ikke mindst beder i Ånden – vil han bevare os, og bevare vore hjerter – i fred – i Kristus Jesus. Filip. 4.7

 

 
Bed for de forestående kommune- og regionsvalg 16.11.21
Vi har en velkendt formaning i 1. Tim. 2.1-4 til
“at frembære bøn, påkaldelse, forbøn og tak for ALLE mennesker, for konger og alle i høje stillinger”
Aktuelt omsat til en opfordring om at bede for valg af de rette folk til by- og regionsråd.
Så lad os bede frem mod valget på tirsdag,
– at Gud vil overstyre valgene
– at Gud leder mennesker til at stemme i overensstemmelse med Hans vilje, så vi får de rette folk, gode, engagerede, retskafne folk ind på disse tillidsposter.
Vedhæftet også “Udfordringen” s opfordring til bøn for valget, samt redaktør Henri Nissen´s leder i “Udfordringen” i dag om valget på tirsdag.
Bøn på Zoom – mandag, 15.11. kl. 20
Her vil vi ligeledes bede for valget.
Bedehus Danmarks forbøns samling i uge 5 / 2022
Som tidligere meldt ud afholder vi den årlige forbøns-samling i uge 5 / 2022, dvs. fra mandag 31.1.- fredag 4.2.22, på Apostolsk Højskole, Acts Academy i Kolding.
Der er nu åbent for tilmelding på hjemmesiden: https://www.actsacademy.dk/kurser-events
Sammen i bøn for Danmark!

Sendt fra bedehus.dk.info@gmail.com

 

 • 29.6.2021 Bedehus.dk info/forbønssamling uge 35 og bøn på Zoom

Som dem, der tror på, og aktivt involverer sig i for orbøn – for vore kære, fkirken, samfundet og landets anliggender, kan vi alligevel indimellem opleve perioder med træthed, modløshed og måske endda manglende tro på, at det nytter eller bliver anderledes.

Dog, så siger Guds ord:
“Og dette er den tillid vi har til ham: at når vi beder om noget efter Hans vilje, hører han os; og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået opfyldt, hvad vi bad ham om”. 1.Johs. 5.14-15
Dette bør fylde os med håb, og tro, i vores forbøns tjeneste; at vore bønner allerede er besvaret, at vi får det, vi beder om, som er efter Hans vilje og har hans velbehag.

Forbøns samling i uge 35
Det er i denne tillid og med forventning at vi nu samles til dette års forbøns samling, fra mandag den 30. august til fredag den 3. september 2021 for igen at blive inspireret, opmuntret og udfordret, også til nye tros-skridt.

“Når Guds Rige former en nation” er sat som overskrift for ugen og vil være omdrejningspunkt for oplæg og undervisning, for aktuelle og politiske emner, information om Islam, Israel og Mellemøsten, afvekslet med bøn, lovsang og tilbedelse. Der vil også være tid til refleksion i grupper, udrustning og personlig betjening.
Det er vor bøn, at alt må være inspireret og båret frem af den Hellige Ånd, og at den profetiske salvelse og tjeneste må virke iblandt os.

Nærmere information om værelses priser samt tilmelding sker på Højskolens hjemmeside https://www.actsacademy.dk/event/bedeugen-2021

Mandagsbøn på Zoom og Facebook
holder sommerferie i juli måned. Vi mødes igen på Zoom, mandag den 9. august kl. 20. Link til Zoom kan fås ved at kontakte os pr. mail til bedehus.dk.info@gmail.com.

Sendt fra bedehus.dk.info@gmail.com

 

 • 9. april 2021 Info- og bønne mail

Til alle modtagere af Bedehus Danmark nyheds- og bønne mail

Det er en stor glæde at kunne sende denne bønne-mail ud til så mange på vores mail liste. Må den også tjene formålet at opmuntre, styrke og inspirere til vedvarende bøn i alle vore byer, for vores land.

“Ilden på alteret skal holdes vedlige dermed, den må ikke gå ud; ….. ” 3. Mos.6.5

Med forårets komme synes corona-situationen endelig at miste sit greb om landet. Det åg, som blev lagt på alles skuldre, er langsomt ved at blive løftet af os.
Lad os i Jesu navn proklamere
en fuldstændig afslutning på denne både fysisk og mentalt langvarige situation for børn, unge, voksne og de ældre: proklamere udgang og udfrielse fra al svaghed – til ny styrke, sundhed og nyt mod. Luk. 4
At for Jesu navn må alle andre navne bøje sig; alt som nævnes med et navn, også corona, må bøje sig for Jesu navn!

Bedeugen
Som bekendt afholder vi årligt en forbøns-samling på Højskolen i Kolding, normalt i uge 5. Den måtte vi aflyse; også den planlagte ændring til uge 15 – Men, i uge 35 / første uge af september forventer vi endelig at kunne afholde dette års forbøns-samling.

Under overskriften “Når Guds rige former en nation” vil vi mødes og blive inspireret og udfordret til bøn og handling. Gennem lovsang og tilbedelse, forkyndelse, oplæg, undervisning, bøn og gruppe-samlinger. Der vil være gæstetalere og oplægsholdere fra både ind- og udland. Nærmere herom, men sæt kryds i kalenderen.

Bøn-for-byerne / Universitetsbyerne
Vi har tidligere nævnt et profetisk ord, som lød over Danmark ved “Open Heaven konferencen” i Bethel, Redding CA, i 2019. https://www.youtube.com/watch?v=xTfKgtAE33U

Dette er en stærk profeti over vores land, på flere områder. I en af sequenserne lyder det “at Gud er i færd med at invadere universitetsområdet i Danmark”. Et område med en enorm stor betydning for vores samfunds-syn i forhold til tro, kultur, politik, uddannelse og ledelse.

Vi tror, det er vigtigt at give respons på profetiske ord af denne karakter – og oplever en tilskyndelse til aktivt at handle på det ved at afholde forbøns-samlinger i universitetsbyerne i Danmark, for dér at proklamere det profetiske ord, Guds løfte og intention for dette område.
Den første samling ventes at blive afholdt i Ålborg den 5. juni 2021. Nærmere herom. Vær med her, om dette taler til dig.

Bøn på Zoom hver 14. dag – og på Facebook live hver 14. dag
Velkommen også til fortsat bøn på hhv. Zoom og Facebook Live, mandage hver 14. dag, kl. 20. Nu på mandag, den 12. april er det på Zoom – se link nedenfor.

Facebook Live har pt en serie om troshelte / indsats i Danmark – efterfulgt af bøn for det pågældende område. Gå ind på Facebook / Bedehus Danmark og vær med.

Gal 6: “Når vi gør det rette, da lad os ikke blive trætte, for vi skal høste til sin tid, såfremt vi ikke giver tabt.”

Sendt fra bedehus.dk.info@gmail.com

 

   • 2 januar 2021 Info – bøn på ZOOM

Godt nytår!

Velkommen til Bøn på Zoom, mandag, den 4.1.21 kl. 20.

Midt i en uforudsigelig og usikker tid vil gerne starte året med at samles i bøn for vores land. Vi vil denne gang særligt fokusere på Guds løfter, og det profetisk ord, der er talt over vores land, og som vi vedvarende bør holde frem i bøn!

Derudover vil vi være åbne for hvad Helligånden leder os til, også gennem dig, som er med denne aften.

Jeg lyttede netop til hvad Sharon Stone, UK delte profetisk for 2021.Hun satte følgende som overskrift: “From unprecedented to unpredictable”  / Fra hidtil uset til uforudsigelig. Det siger noget om den tid vi har foran os, og hvad det stadigt vil kræve af os af fleksibilitet, og en nær vandring med Herren for at kende hans vilje og vej frem.

Men “….Han, som har begyndt sin gode gerning i jer – og også sin gerning gennem os i Danmark – vil fuldføre den …….” Fil.1

Sendt fra bedehus.dk.info@gmail.com

 

   • 7 dec 2020 Info – Bedeugen 2021

Bedehus Danmark inviterer til forbøns-samling, uge 5/2021 i Kolding

Under overskriften “Når Guds rige former en nation” inviterer vi denne gang til inspirerende og udfordrende forbøns dage med en bred vifte af talere og oplægsholdere fra Zambia, Sverige og Danmark – alle med stor indsigt i deres respektive område, og stærke i forståelsen af hvad forbøn og udøvelse af åndelig autoritet betyder.

Ligesom tidligere år afholdes ugen i samarbejde med Højskolen Acts Academy, hvor man også tilmelder sig på www.actsacademy.dk / kortekurser. Der er begrænset plads til overnatning, hvorfor det kan blive nødvendigt med overnatning andre steder i byen, eks. på Danhostel eller KFUM-Hallerne i nærheden, men med forplejning på skolen.

Nærmere beskrivelse og info i vedhæftede.

Sendt fra  bedehus.dk.info@gmail.com

 

   • 16 Okt 2020  Nordisk bønnenetværk 

Pressemeddelelse

Bønne netværk i de Nordiske lande forenes i bøn det kommende år.

Som nationer, hvis flag alle er kors mærkede, har vi en samhørighed. De nordiske nationer har et fælles kristent fundament og et fælles kald til verdensmission. Nu er det tid at se fundamentet genoprettet, vores nationer forvandlet og kaldet til mission fornyet i Norden!

I september 2020 afsluttede Sverige et år med daglig bøn, hvor kirker, organisationer og netværk gik sammen om at bede for Sverige. Ledelsen af “Sverigebönen” og “Sverige 365” nåede frem til, at næste skridt måtte være at forene de Nordiske lande i den samme bestræbelse.

Sverige har derfor inviteret bønne-netværk i de andre Nordiske lande til at deltage i endnu et år med daglig bøn. Responsen har været positiv, og vi tager nu dette skridt i enhed og i bøn for at fremme Guds planer og Hans formål.

Siden Kjell Sjöberg proklamerede visionen om “hellige vikinger”, der ville bringe Guds kærlighed og sandhed til Europa i 1980’erne, har forbedere i de Nordiske lande mødtes hen over grænserne for at søge Gud for hans veje. I 2015 blev “The Nordic Summit” afholdt i Stockholm på initiativ af ICCC og ”Sverigebönen” m.fl., og konferencen tog nogle af de temaer op, som Kjell Sjöberg bar gennem hele hans tjeneste.

Da John Mulinde fra Uganda besøgte Sverige og Norge, så han i en vision et net bredt ud over Norden. Hver knude i nettet repræsenterede en bønne-samling, og nettet blev derefter forvandlet til et høst-net til den store høst i de nordiske lande, som derefter gik ud i Europa med evangeliet og Herrens ild.

Vi tror, at de Nordiske nationer har en rolle at spille, både i og uden for Europa. Vi er frie nationer, der er blevet et tilflugtssted, et fristed i vanskelige tider, og vores bøn er, at vores hjerter må smelte sammen og slå med Guds hjerteslag for verden. Da vi er brødre og søstre vil vi også gå som familie og bringe evangeliet til jordens ender. Nu er det tid for Kirken at komme sammen i enhed og bede om, at vækkelsens ild igen må brænde iblandt os.

Dag og nat vil en bønnekæde gå fra den ene nation til den anden. Sverige starter på mandage, Norge følger efter på tirsdage, Island på onsdage, Finland på torsdage, Danmark på fredage, Shetland, Orkney og Caithness på lørdage og Færøerne på søndage.

En gang om måneden vil ledere i de nordiske lande mødes til bøn på zoom, med start 28/10 kl. 20.00 og derefter vil der være åbne zoom-bønnemøder en gang om måneden, med start den 11. november kl. 20.00.

Læs mere på www.nordic365.org, hvor du også registrerer din time i bøn hver fredag, hvor Danmark har ansvar for 24 timer, og finder bønneemner for Danmark. Du kan desuden følge Nordic 365 på Facebook.

I ledelsen er Patrik Sandberg, ”Sverigebønen”, Jon Steinar Kjøllesdal, Norsk Bønneråd, Eva Sarsa, Finland, Hjalti Skaale Glumsson, Island, Andrew Harmsworh, Shetland og Kristvör Kolden, Færøerne. Danmark repræsenteres af Bent Christiansen og Rakul Kristiansen, Bedehus Danmark og Betina Enemark, Breakthrough.

Sendt fra bedehus.dk.info@gmail.com

 

   • 8 Okt 2020  Info – ”Bøn for byerne-dag”

Bedehus Danmark afholder en dag i “Bøn for Djursland”, ud fra Assentoft Frikirke

Kære forbedere

Lørdag d. 31 oktober afholder Bedehus Danmark en ”Bøn for byerne” – inspirationsdag på Djursland, med samling i Assentoft Frikirke.

Denne gang bliver det dog lidt anderledes. I stedet for en hel dag med lovsang, undervisning og bøn, vil vi denne gang have en samling om formiddagen, hvorefter vi sender bønne-teams ud til en række forskellige byer på Djursland.

Sidst på eftermiddagen samles vi igen i Assentoft frikirke, hvor de forskellige teams vil dele, hvad de oplevede og hvad Helligånden talte til dem. Herefter afslutter vi dagen med lovsang, bøn og proklamationer over Djursland – ud fra de ting, som Gud har talt til os i løbet af dagen.

 

Program for dagen:

Kl. 09-10: Kaffe og rundstykker

Kl. 10:00: Indledning og lovsang

Kl. 10:45: Undervisning ved Kresten Holmsgaard

Kl. 11:15: Bøn for gennembrud for Guds rige på Djursland.

Kl. 12:15: Bønne-teams til byerne sammensættes og drager ud

De forskellige teams finder selv et sted at spise frokost i løbet af turen. Bøn, lovsang, lytten til Helligånden, evt. profetiske handlinger udføres i byen.

Kl. 16:00: Alle teams samles igen i Assentoft Frikirke
Kl. 16-17: Dagen afsluttes med vidnesbyrd, profetiske ord og lovsang

 

Lidt fakta om Djursland:

Djursland er det område, som ligner en næse på Jyllands østvendte ansigt. Det meste af området er inddelt i to kommuner, Norddjurs og Syddjurs kommune. Disse kommuner har tilsammen ca. 80.000 indbyggere, men både Randers kommune og Aarhus kommune strækker sig et godt stykke ind på Djursland, og hvis disse områder også regnes med til Djursland, får man et samlet indbyggertal for hele Djursland på over 100.000 mennesker.

Desværre er Djursland dog et område, hvor kirken generelt er i modvind og kun har meget lidt fremgang. På selve Djursland (Norddjurs og Syddjurs kommune) findes der kun en frikirke – en lille, skrøbelig kirke i Grenå, hvor præsten har valgt at holde til årsskiftet. Derudover er der en mindre frikirke i Assentoft, 8 km fra Randers, som ligger ved ”indgangen” til Djursland.

Vi tror på, at Gud vil give os nøgler på denne dag til at bede om gennembrud og vækst på Djursland. At kirken må blomstre igen, og at udviklingen må blive vendt, så der igen bliver plantet kirker – i stedet for at kirker dør hen.

 

Pris og tilmelding:

Pris for morgenmad, kaffe og kage om eftermiddagen: 50 kr.

Man sørger selv for frokost som del af bønne-udflugten til en by på Djursland

Tilmelding senest mandag d. 26 oktober til bedehus.dk.info@gmail.com.

Ps. Der er ret god plads i Assentoft Frikirke, så vi kan sagtens være 50 personer og overholde alle regler om afstand mv.

pva. Bedehus Danmark
Peter Tinggaard

 

   • 15 juli 2020 Info – ”Bøn for byerne-dag”

Bedehus Danmark afholder “Bøn for Byerne” lørdag den 5.9.2020

– denne gang i samarbejde med Næstved Bykirke, og medvirkende fra andre kirker i Næstved.

Formålet med denne samling er dels et ønske om at samle kirkerne i bøn for byen, dernæst at høre aktuelt angående byen, angående landet såvel som et ord angående kirken, så vi kan bede og proklamere Guds rige og Hans vilje ind i disse områder.

Vi vil også beskæftige os med aktuelle profetiske ord, som har lydt over Danmark, da vi vil være tro over for opgaven at våge over og bede ind i det, Guds Ånd åbenbarer.

“Bed mig, og jeg giver dig hedningefolk til arv og den vide jord i eje… ” Salme 2.8

Salmisten omtaler her folkene og dets fyrster i oprør mod Herren – men slutter med en proklamation om Herrens position, hans magt og tilsagn fra Gud over for folkene, over nationerne.

Som forbeder, sat med Kristus i den himmelske verden, står vi i den samme position, med samme løfte om myndighed til at bede – om vores folk, om denne nation. Dette er et trosspørgsmål, men ordet taler tydeligt om det, eks. hos Matt.16.19 og Matt.18.18-20.

Derfor er vi i stor forventning til, at det også skal blive en stærk samling i Næstved, til opmuntring for kirken i byen – og for dig som er med, at blive styrket og opmuntret i forbøns-tjenesten, dér hvor du bor.

 

Dagens program

Kl. 9.30 serveres kaffe / te med rundstykke

Kl. 10.00 lovsang

Kl. 10.30 oplæg / bøn for Næstved

Pause

Kl. 11.35 oplæg / profetisk input – bøn for regionen / landet

Kl. 12.30 frokost

Kl. 13.30 Oplæg / Profetiske perspektiver for kirken

Kl. 14.30 Afslutning

Deltagergebyr, inkl.servering, 75 kr. bedes betalt v tilmelding til Bedehus Danmark til MobilPay nr. 960300 / mrk. Bedehus.dk

 

Medvirkende:

René Trost-Tryck, Sjølundkirken

Michael og Lucinda Rasmussen, lederpar Næstved Bykirke

Anette Holt Larsen, Næstved Bykirke

Bedehus Danmark v/Bent Christiansen, Kresten Holsmgaard og Rakul Kristiansen. Lovsang ved Ole og Liselotte Drejer.

Vær gerne med til at sprede denne information til andre interesserede.

 

Sendt fra bedehus.dk.info@gmail.com

 

   • 23 Juni 2020 Bedebrev

Til alle forbedere og venner af Bedehus Danmark

Påsken i år var ganske særlig med hjemsendelse og omfattende nedlukning af samfundet på grund af corona-epidemien. Den blev en stærk påmindelse om den første påske i Egypten. Men også med stærke profetiske ord om, at der ville ske en afgørende ændring, ja udgang fra corona-situationen i løbet af påsken. Det skete også. Tilsvarende opstod en stærk forventning til en særlig pinse i år – en fornemmelse af, at noget var i vente – men hvad?

I Apg. 1,4 læser vi, at Jesus bød apostlene,

“ikke at vige fra Jerusalem, men oppebie (vente på) det, som Faderen havde forjættet og som I” sagde han “har hørt mig tale om. Thi Johannes døbte med vand, men I skal om ikke mange dage døbes med Helligånden.”

På samme måde som de dengang ikke vidste, hvordan det de ventede på, ville være – således vidste vi heller ikke, hvad vi ventede på skulle ske denne pinse. De erfarede Helligåndens komme på en ganske særlig, mærkbar og endog synlig måde. Vi er først ved at erfare, hvad Helligånden har bragt med sig denne pinse, og fortsat bringer, idet Ånden åbenbarer for os, hvad han har virket, hvad det er for en tid, vi er kommet ind i, hvad Han kalder os til, og hvordan. Men løftet er det samme som dengang, v.6  “… når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft; og I skal være mine vidner …. indtil jordens ende.”

Kraft til at være vidner

Det er bl.a. hvad Helligånden fornyer hos os i denne tid. Kraft til at gøre det, Han kalder os til. Det er også, hvad vi har brug for i den nye, usikre, urolige tid, vi er kommet ind i. Lad os bede for dette.

Nådens og bønnens Ånd

En anden ting, Helligånden har virket i denne tid, er mere bøn. Der har aldrig været så meget bøn, med så mange bønnekald på Zoom og Facebook, som i denne tid. Der er nærmest igangsat en tsunami af bøn verden over, som fortsætter.

I Zak. 12.10-14 står der: “… så udgyder jeg over Davids hus og Jerusalems indbyggere nådens og bønnens Ånd, så de ser hen til Ham, de har gennemstunget, og sørger over Ham, som man sørger over en enbåren søn …”

Det fornemmes som dette er ved at ske med Guds folk / med kirken i dag. At en udgydelse af nådens og bønnens Ånd vil komme over kirken, og også her vil bringe “sorg” med sig – en sorg over det, der er forkert; det vi ikke har set eller forstået, det der ikke bringer Ham ære eller tjener Hans formål. En tid med nåde og erkendelse, på samme måde, som Zakarias profeterer engang vil ske i Israel.

Lad os bede for dette. Bede om en udgydelse af “nådens og bønnens ånd” over kirken, så det Gud vil åbenbare og føde frem i denne tid, må ske.

Inspiration – webinar

Som bekendt inviterede vi i maj måned til Webinar om profetisk bøn, lørdag den 16.5.20. Der var stor interesse, og det hele blev optaget. Her vedhæftes link til optagelsen, som du frit kan benytte, og lade dig inspirere af.

Webinar på Zoom er en fantastisk opfindelse, som gør det muligt for os at hente undervisere ind fra udlandet uden de store rejse-omkostninger. Derfor planlægger vi også at gøre brug af denne mulighed med jævnlige mellemrum. Nærmere herom senere.

Online bøn – Facebook live

Vi har også startet bøn på “Facebook Live” hver mandag aften kl. 20. Der er et kort oplæg eller inspiration efterfulgt af bøn evt. med flere bønne-emner den enkelte aften, hvor du også er velkommen at komme med input i kommentarfeltet. Se  https://www.facebook.com/BedehusDK

Bøn for Byerne

Vi planlægger to “Bøn-for-Byerne” arrangementer i efteråret, den formentlig på Sjælland. Også nærmere herom senere.

Til orientering vedhæftes en annonce om bøn i “Huset i Knabrostræde” 26 i København. Dette bønne-tiltag blev opstartet i februar måned, men corona-krisen lukkede det ned. Nu startes op igen, onsdag den 24.6.20 kl 19. Se mere om dette i vedhæftede flyer.

Hilsen med Ef. 6. 10-12

 

Pva. Bedehus Danmark
Rakul Kristiansen

 

   • 30 April 2020 Info – Webinar

Webinar om “Profetisk bøn”, på Zoom, lørdag 16.5.20

som tidligere meldt ud inviterer vi i Bedehus Danmark til webinar om Profetisk bøn den 16.5.2020.

Dette foregår på Zoom. Registrer dig i forvejen ved at klikke på dette link. Følg eventuelle anvisninger du får:  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvfu6srTstHdSn2cmIEUPOH05SLqb-fFWJ  Efter registrering får du en bekræftende e-mail.

Vores abonnement på Zoom sætter en øvre grænse på 100 deltagere, hvorfor det er vigtigt, at du kun tilmelder dig, hvis du ved, du kan deltage.

Emnet er “Profetisk bøn”  med underemner:

– Redskaber til tiden vi er i

Hvordan ser vi / oplever vi den det profetisk

– Hvordan bede profetisk – hvordan beder vi ind i de profetiske ord

– Bedømmelse af profetiske ord

Program / tidsforløb

09.30 Log on tid – lovsang v. Ole Drejer

10.00 Velkomst v. Peter Tinggaard

– undervisning v/Henning Schikora  / mulighed for at stille spørgsmål

11.10 – 12.00 Bøn – profetisk bøn i praksis

(evt. yderligere om emnet, evt. spørgsmål, hvis der er tid)

12.00 – 13.00 Pause

Ekstra:

Fra kl. 13.00 – Mulighed for uddybende undervisning om Melchizedek / præst, profet og konge, som var på som emne i Bedeugen i januar.

Henning Schikora underviser på engelsk – og bliver ikke tolket denne gang. Webinaret er gratis, men med mulighed for at give en frivillig gave på MobilePay.

Vi glæder os over at kunne være sammen på denne måde, og ser frem til at møde dig til en berigende dag på Zoom 🙂

Varmt velkommen

Sendt fra bedehus.dk.info@gmail.com

 

   • 30 Marts 2020 Bede brev

Inspiration – Bøn og proklamation angående Corona – situationen

Den senere tid har vi kunnet læse og lytte til forskellige profetiske røster angående den krise, som Corona-virus forårsager verden over. En af disse røster er Chuck Pierce, leder af Glory of Zion International.

Han profeterede allerede i september 2019, at “nations would come into turmoil until Passover” (April 8-16)

At nationer ville komme ind i / opleve uro frem til påske (han taler om den Jødiske påske)

Og den 26. januar 2020 profeterede han, at “a massive plague-like invasion would test us through Passover”. At en massiv pest-lignende invasion ville prøve os i tiden frem / hen over påske.

Vi lytter alle til masser af nyhedsformidling og vigtig information om denne coronavirus, fra både politisk, sundhedsfaglig og videnskabeligt hold – men ikke mindre vigtigt er det, at vi er lydhøre over for de profetiske røster, som taler om, hvad Ånden siger og åbenbarer.

I denne situation prøves vi som Guds folk; prøves på vor tro, på vor tillid til Gud, men også på vor tro til Guds profeter og det profetiske ord. Jeg oplever at ordet i 2. Krøn.20.20 taler ind i og udfordrer os i denne situation:

“Tro på Herren jeres Gud, og I skal blive boende, tro på hans profeter, og lykken skal følge jer!”

 

Påsken

Der er absolut værd at hæfte sig ved, at påsken bliver nævnt i det profetiske ord af Chuck Pierce. At der ville være en tid med uro / turmoil, en plage-lignende situation i nationerne indtil påske.

Den jødiske påske fejres til minde om udvandringen fra Egypten, hvor påsken blev indstiftet ved at blodet af et lam skulle smøres på dørstolperne og på overliggeren på hvert af Hebræernes huse, så dødsenglen kunne gå dem forbi / pass over. På grund af blodet, blev de skånet, og til sidst udfriet fra de plager, som ramte Egypten. 2. Mos. 12.1-13

 

Bøn og proklamation

Jeg oplever, at vi med det profetiske ord, i tro, skal

– proklamere / erklære afslutningen på den plage-lignende corona-virus-situation med påsken 2020

– proklamere, at påsken bliver vendepunkt for statistikken på nye corona-tilfælde og corona-dødsfald

– Bede for og påkalde Jesu blod til frelse, udfrielse og helbredelse for vores land

– at denne påske må blive til “en højtid for Herren” i familierne (2. Mos.12.14)

– at lyden af kirkeklokker må høres, må gå gennem den åndelige tåge, så mennesker hører Guds kald    (profetisk inspiration, vi har delt tidligere)

Sendt fra bedehus.dk.info@gmail.com

 

   • 19 Marts 2020 Bedebrev

Bedehus.dk – opfordring til bøn i den aktuelle situation med Corona virus i Danmark

Og kald på mig på nødens dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig …” Salme 50,15. 

Dette er vores tillid. At Gud vil bønhøre os og udfri os fra den nød-situation, vi som nation er kommet i på grund af dette virusudbrud

Vi tror ikke, Gud har sendt denne virus-plage over landet, men vi tror, at Gud er i kontrol over det der er sket, og at Han har magt til, og vil vende denne situation til bedste for os. Både for os enkeltpersoner, for kirken, og for os som nation, i overensstemmelse med Hans vilje og planer for os.

Som Josef sagde til sine brødre, 1. Mos. 50.20: “I tænkte ondt imod mig, men Gud tænkte at vende det til det gode for at gøre, hvad nu er sket, og holde mange folk i live; frygt ikke …”

 

Bøn om tilgivelse

Alligevel er der grund til at indrømme / vende om fra, og bede om tilgivelse … for frygt, for bekymring, og vantro. Gud responderer på vores tro og tillid til Ham. 1. Johs. 4.18, Filip. 4.6-7, Hebr.11.6

 

Vores mandat og myndighed i bøn

“Sandelig siger jeg jer, hvad I binder på jorden, det skal være bundet i Himmelen; og hvad I løser på jorden, det skal være løst i Himmelen”, Matt. 18.18

“Se jeg har givet jer myndighed til at træde på slanger og skopioner og over hele fjendens magt, og han skal slet ikke kunne gøre jer noget”, Luk. 10.19

” Fremdeles siger jeg jer, at hvad som helst to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få fra min himmelske Fader”, Matt. 18.19

 

Bøn og Proklamation

– I Jesu navn, så binder vi denne virus-ånd, Corona, og fratager den retten at operere i Danmark.

– Vi proklamerer, at for Jesu navn skal Corona-virus bøje knæ og miste sin magt i Danmark!

– Og vi beder, Gud, send dine engle ud til hjælp til at træde denne virus under fode, Matt. 26.53

 

Bøn om helbredelse

– I Jesu navn beder vi, Gud, send din Ånd over dem, der er indlagt, i kritisk tilstand, og dem syge derhjemme

– Lad dem opleve mirakuløs helbredelse og udfrielse

– I Jesu navn, taler vi frihed, fuld forløsning og genoprettelse efter angreb af Corona-virus.

 

Bøn for regeringen og de involverede myndigheder

– Tak Gud for den ro og orden, de søger at skabe og opretholde i samfundet

– Tak for godt lederskab og rettidig omhu for alle grupperinger i samfundet

– Tak for politisk vilje til en retfærdig kompensation til ALLE dele af erhvervslivet, som følge af nedlukning

– Bed for statsministeren, for regering og folketing, politi og beredskab – om beskyttelse, kræfter, og visdom til at    træffe beslutninger

– Bed på samme måde for sundhedsvæsenet og dets personale

 

Bøn for det danske folk

– at mange må høre Guds kald i denne tid – hvor travlhed, arbejde, sport, det sociale liv stopper op

– at mange må søge Gud – må erkende deres fortabte situation, behov for tryghed, for mening med livet

– at de må blive ledt til at høre forkyndelse, lovsang og bøn fra udsendelser over nettet

– bed for familierne, for samvær i familierne, de udfordringer de står i med alle begrænsninger

 

Bøn for Kirken i Danmark

– bed for vækkelse i kirken, for renselse fra det som ikke er velbehageligt for Gud og tjener Hans formål

– at Guds Ånd, Guds ord, bøn og lovsang må få plads til at tjene menigheden til opbyggelse, formaning og trøst

– at Kirken må rejses op og være lys og salt i samfundet

– påkald Jesu blod til værn for hver enkelt af os og hver enkelt familie, vi repræsenterer!

 

Afslutningsvis

Lad os ikke miste fokus, men holde fast i Guds løfter, det profetiske ord, vi har hørt lyde over Danmark. Det Gud siger er muligt at se ske i vores nation – som vi i tro fortsat skal holde frem i bøn.

Som Johnny Enlow skriver i sit profetiske blik på Corona i artiklen “The Storm is Here – but we are crossing over” (Stormen er her – men vi krydser over) og ud fra beretningen i Mark. 4.35-41 minder om, at Jesus forud for stormen der ville ramme ude på søen, havde sagt til disciplene: “Lad os tage over til den anden side”. Forstået således, at “Stormen” ikke var det sidste ord, men Jesu profetiske ord om at tage over “til den anden side”.

Lad os have blikket rettet på, at vi skal og vi vil komme over “på den anden side” – af stormen Corona.

Link til artiklen (dog på engelsk): https://elijahlist.com/words/display_word.html?ID=23400#.XnMFgx_0h-Y.facebook

OBS! Vi arbejder på at oprette et forum for bøn online. I vil snart høre mere om dette.

Hilsen med Salme 91.

Sendt fra bedehus.dk.info@gmail.com

 

Bedehus Danmark:

Bent og Birthe Christiansen, Peter Tinggaard, Kresten Holmsgaard, Inger Porsen, Rakul Kristiansen

 

   • 12 Feb 2020 Info om lørdagsseminar

Bedehus Danmark afholder lørdags-seminar om profetisk bøn, 21.3.2020

Sted: Kolding Internationale Højskole, Lykkegårdsvej 100, Kolding

Tid:    Lørdag d. 21.3. kl. 9-17

Pris:   150 kr. inkl. forplejning

Tilmelding senest 17.3. / betaling forud på MobilPay: 5366 3033

Henvendelse i øvrigt til: bedehus.dk.info@gmail.com

Undervisning v. Henning Schikora, leder af YWAM Cévennes, Frankrig, som også underviste og betjente os på den årlige bønne-samling i januar.

Et kendetegn ved den DTS / Profetskole, som han leder i det sydlige Frankrig, er træning i profeti og profetisk bøn, som del af konceptet WIP / Worship-Intercession-Prophecy – på dansk: lovsang-bøn-profeti. Du kan læse mere her: http://ywamfrance.com/location-details/10/ywam-c%C3%A9vennes

Aktuelt

Vi er i en tid, hvor det profetiske ord lyder med større og større styrke og klarhed, også over Danmark. Det skal bedømmes, men bør samtidig fylde os med stor forventning og tro til Gud.

Det skal tjene til at fastholde os på, at Gud har gode tanker og planer for vores land. Ja, midt i en tid, og i en verden med megen uro, med vold, krigsrygter, virusudbrud, eller politisk kaos, som alt sammen kan skabe frygt og få os til at fokusere på det negative, bør det profetiske ord stå fast for os og minde os om Guds tanker og planer, så vi samarbejder med ham, både i bøn og handling. Fil.2.13

Det er på denne baggrund, at vi afholder en undervisnings- og trænings-lørdag den 21.marts med fokus på at bringe større indsigt og træning i “profetisk bøn”.

Vi er i stor forventning til en dag Guds nærvær gennem lovsang og tilbedelse, undervisning og træning, hvor det profetiske ord og gave får plads til at inspirere og udruste os til bøn for Danmark.

Du er meget velkommen!

Sendt fra bedehus.dk.info@gmail.com

 

   • 14 Nov 2019 Info – bedeugen 2020

Bedehus.dk – forbønsdage i Kolding, fra 27.-31. januar 2020

De profetiske udsagn i denne tid omkring Danmark er stærke, opmuntrende og udfordrende og ”kræver” et gensvar fra os som forbedere. At vi bedømmer, men også kommer på linje med dem og gør det vi skal i forbøn og proklamation, så de tanker Gud har for Danmark og vores rolle i Norden og til nationerne går i opfyldelse, og vi er klar til at bevæge os ind det, HAN udfordrer os med.

Begivenhederne omkring os – ”folkehavet som bruser” – i den ene nation efter den anden, kalder også på at kende tiderne, og her er Guds profetiske tale ind i tiden så afgørende. På baggrund af det kan vi bevæge os med autoritet i forbøn for Danmark, omkring udviklingen i Mellemøsten og i forhold til nationerne. Meget synes at være ude af kontrol for de politiske ledere på europæisk og internationalt plan, rådløshed spreder sig, ligeså antisemitisme. Så meget mere vokser vores ansvar i den åndelige verden.

I Bedeugen kan vi denne gang glæde os til at få besøg af Henning Schikora, Frankrig, som i mange år har trænet forbedere til at være profetisk inspireret i deres forbønstjeneste. Fra basen i Frankrig har de som en del af dette forløb over en lang årrække fortaget besøg i alle europæiske hovedstæder gennem ”Operation Capitals of Europe”, med stærk forbøn og udøvelse af åndelig autoritet.

Ligesom tidligere år får vi besøg af en folketingspolitiker, men regner også med besøg af en Finsk parlamentariker, som i mange år har ledt bøn i det Finske parlament.

Også ledere og undervisere med indsigt i indflydelsesområderne uddannelse/universiteterne, klima, landbrug samt på det etiske område, deltager i forløbet.

Frikirkenets generalsekretær Michael Laursen vil dele vigtige forbøns områder, bl.a. om den voksende åndelige forståelse, som fornemmes i den politiske verden. Bedehus.dk teamet vil også undervise og lede gennem dagene. Nærmere info om program og indhold følger.

Lovsang og tilbedelse er en væsentlig del af Bedeugen – og forbøns tjenesten – og vi har i år to lovsangsledere med os, Michael og Elsebeth Christofhersen, Viborg og Ole Drejer, Kolding.

Bed for forberedelse af dagene. Bed for, at vi må bryde igennem på de områder, som hindrer forandring og som hindrer mennesker i en personlig oplevelse af og vandring med Gud.

Tilmelding på Kolding Internationale højskoles hjemmeside (iabc.dk) under korte kurser. For at bo på skolen er snarlig tilmelding vigtig. Vi vil også hjælpe med indkvartering tæt på skolen, hvilket dog kan være lidt dyrere.

Yderligere info: Kolding Internationale Højskole 75 52 47 99, Rakul Kristiansen 20 81 01 13 / rakul.kristiansen@gmail.com eller Bent Christiansen 53 66 30 33 / becbic43@gmail.com

 

   • 12 Aug 2019 Bede mail

“Og lad det lands vel, til hvilket jeg har ført jer, ligge jer på sinde, og bed for det til Herren; thi når det går det godt, går det også jer godt” Jer. 29.7

København

I Bedehus Danmark oplever vi en tilskyndelse til særligt at opfordre til årvågenhed og bøn for København i den kommende tid.

København er ikke bare en dansk by, men desuden landets hovedstad, sædet for al magt og myndighed i landet. Den har derfor brug for særlig opmærksomhed.
Netop i denne tid er byen udsat for rystelser, ligesom det kommende besøg af President Donald Trump i september kan skabe uro og også give anledning for ballademagere / bander at udnytte situationen.

Henover de sidste 6 mdr. har der været ikke mindre end 9 tilfælde af eksplosioner i Storkøbenhavn, heraf 2 i sidste uge på offentlige institutioner, Skatte-styrelsen og en politistation på Nørrebro. Det har foranlediget statsministeren til at indkalde regeringens sikkerhedsudvalg.

USA’s president, Donald Trump kommer på statsbesøg den 2.-3. september, og i den forbindelse har politiske partier annonceret en demonstration, hvor 17.000 mennesker ventes at deltage.

Bed

– for regeringen, om visdom til at håndtere situationen og træffe nødvendige foranstaltninger

– for politiet, at det må lykkes at opklare, hvem der står bag eksplosionerne

– for politiets efterretningstjeneste, om årvågenhed og dygtighed til at være på forkant med situationen

Bed

– om beskyttelse af København, dets lufthavn og alle indfaldsveje

– om beskyttelse af president Trump og familie under besøget

– for de samtaler og vigtige forhandlinger, der skal finde sted, at resultaterne må være i overensstemmelse med Guds plan for vores land

Profetisk inspiration

Vær i forventning til at modtage profetisk inspiration / ord, billeder, syner eller drømme, vedrørende situationen. Del gerne, så vi både kan bedømme det og proklamere Guds løsninger!

Bønne-lørdag i København, lørdag den 5. oktober, kl. 9 – 17

Vores næste samling, til inspiration omkring “Bøn for byerne” vil også af samme grund blive afholdt i København. Nærmere herom senere, men sæt kryds i din kalender og planlæg at være med. Vi havde en fantastisk spændende og inspirerende bønne-lørdag i Kolding den 11. maj, og det er vores håb, at vi også skal lykkes med den kommende samling i København.

Nordisk bønne-samling i Helsinki, Finland, 20.-22.9.2019

Denne samling er åben for alle interesserede og ventes at samle deltagere fra alle de nordiske lande. Er du interesseret, så tag kontakt til undertegnede for flere oplysninger.

 

  • 28.5.2019  – opfordring til bøn for Folketingsvalget den 5. juni
“Allerførst formaner jeg da til at frembære bøn, påkaldelse, forbøn og tak for alle mennesker, for konger og alle i høje stillinger, så vi må leve et roligt og stille liv, gudfrygtig og sømmeligt i alle måder.” 1. Tim. 2.1-3. 
 
Vore bønner gør en forskel. De samles op i guldskåle i Himlen, Åb. 5.8, de er med til at sætte ting i bevægelse fra Himlen, Åb. 8.3 ff og de udvirker, at englene på Guds befaling sendes ud til hjælp i forskellige situationer, Hebr. 1.14. Derfor vil også vore bønner for valget og de kommende regerings forhandlinger kunne gøre en forskel.
Profetisk bøn
Men jo mere præcist vi beder, jo mere vi ved, hvad og hvordan vi skal bede – vil vore bønner kunne gøre en afgørende forskel.
Her kommer profetisk bøn os til hjælp, idet profetiens ånd vil åbenbare for os, det Gud ser og vil vise os om en situation, og dermed hjælpe os til at blive mere præcise, ja ramme målet, i vores forbøn.
Et profetisk ord / et syn angående Christiansborg 
Ved vores bønne-seminar om Åndelig krigsførelse den 11. maj i år, hvor vi også skulle bede for Folketingsvalget, blev der delt følgende profetiske ord / et syn angående Christiansborg:
“Jeg så et stort rum, i det rum var der et træ, præcis midt i. Det havde stærke, tykke rødder ned i jorden. Det var et stærkt træ; det var stort og omfanget viste, at det havde stået der i mange år. Når jeg kiggede på stammen, var den flot. Den var uden sygdom, uden knaster på barken. 
Når jeg så kiggede op ad træet, var alle grenene på træet oppe på toppen, og hele vejen rundt. Der var ikke en eneste gren nedad træet, alle var samlet øverst som en krans rundt på toppen. De løftede ikke gulvet nogen steder. Gulvet ligesom bulede pga. grenene, så det var ujævnt. Grenene kunne ses i gulvet ovenfra. Oppefra lignede det et enormt rodnet af meget tykke rødder, der bugtede sig rundt, så gulvet blev ujævnt. Farven på rødderne var råddenskabs farven.” 
Tolkning:
Flere deltog med input til tolkning af synet. “Humanisme” som grundlag hos fremtrædende, indflydelsesrige folketings-politikere blev fremhævet, og en anden deltager gav følgende tolkning, som meget godt sammenfatter, hvad vi har med at gøre: “Den store stamme, som var der, viser, at det danske folkestyre, og altså Folketinget, er bygget på bibelsk grund, og alle sidegrene symboliserer de ekstra love, som er indført. De kan synes at hvile, eller komme ud af den samme stamme, nemlig kærlighed til næsten, men det er de ikke nødvendigvis. De er ofte menneskeskabte”.
Dette bekræfter også ordet om “humanisme” som en stærk faktor – til forskel fra kristendom – til at bane vej for holdninger og love i modstrid med Guds lov og orden. Herfra stammer også “råddenskabs-farven”, set på grenene i synet.
“Jeg er det sande vintræ, og min Fader er vingårds-manden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den tager han bort, og hver som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt”. Johs. 15.1-2 
 
Så bed om
– at Gud vil overstyre valget den 5. juni og ved sin Ånd påvirke mennesker, så de stemmer i overensstemmelse med Hans planer
– at Gud vil rense og beskære grenene på “træet” / Folketinget, og indsætte gudfrygtige og retskafne mennesker
– at Gud virker det sådan, at vort styre og vore love bringes i overensstemmelse med Guds lov
“Lederskab og styring” 
– to nøgle-ord i forbindelse med bøn for folketingsvalget og en kommende ny regering. Også nedenstående inspiration til tolkning af synet om træet, fremhæver ordet lederskab:
“Vi er i 2019 – det jødiske år 5779, som ender med tallet 9. Bogstavet for 9 på Hebraisk er – Tet – ט – og har talværdien 9. Tallet står for potentiale, magt, mulighed, ny fødsel, lederskab (men også en mulighed for dom). 
Det er et særligt år for “lederskab”. Det er det midterste bogstav i ordet for “stav” på Hebraisk, og et træ består af stave / grene. På Hebraisk betyder stav også “stamme” – fx. Juda stamme. At, for at være en stamme, fx. “danskere”, må der være et lederskab. Jeg oplever, at billedet (synet) handler om lederskab.” 
 
Bed derfor om
– en regering, og en regeringsleder, med evne til lederskab, med vilje til at lede den politiske proces i respekt for de forskellige (partiers) synspunkter
– en regering, der evner at sætte kurs og styre Danmark i den rigtige retning, på et kristen-etisk grundlag.
– en regering, hvis andet pejlemærke for denne retning er at opretholde en positiv relation til Israel.
Proklamation
I Jesu navn proklamerer vi Danmark som en nation under Guds lov og forordninger, og frasiger os en anti-kristen dominans i Folketinget. Vi erklærer frihed til at bekende kristen tro og overbevisning, og vi profeterer, at vore love vil igen bygge på det kristne livs- og menneskesyn. Vi erklærer os som en nation, der står i en pagts-relation med Israel.
På vegne af Bedehus Danmark
Rakul Kristiansen