Politikerbøn

Inspirationen bag ”Politikerbøn”.

”Bøn er den mægtigste af alle styrker, fordi den ærer Gud og målrettet går efter at åbne døren for Hans aktive indgriben i enhver situation”. Frit efter E. M. Bounds

Det går vi målrettet efter i ”Politikerbøn”, at åbne døren for Guds aktive indgriben i udviklingen i vort land, så de love og vedtagelser som sker, kommer i overensstemmelse med Guds tanker, så Han kan velsigne landet.

Helt enkelt er det yderst afgørende at vore politikere oplever Guds berøring og inspiration.

1.Tim. 2:1- 2 siger Paulus… derfor understreger jeg vigtigheden af, at bede for alle mennesker…

Bed specielt for … alle i ledende stillinger… så vi kan leve et liv med værdighed, som ærer Gud. Det er godt og værdsat hos Gud…

Hvilken fantastisk mulighed at øve indflydelse på vores Folketing gennem personlig forbøn og velsignelse af de enkelte politikere.

Det er i nyere tid sket i flere lande, at kristnes forbøn har ført til bemærkelsesværdige forandringer i et lands udvikling og politik, og som har ført til et stigende antal kristne politikere, som har haft stor indflydelse på deres lands indenrigs- og udenrigspolitik.

Helt enkelt går vi ikke ind i et valg af politisk side, målet er at gøre det Bibelen udfordre os til som kristne… at velsigne.

Det er svært at give en opskrift på, hvad der er vigtigt at bede omkring den enkelte politiker, men det er vigtigt at bede for og velsigne, både dem du sympatiserer med politisk, og dem du er uenig med… eller, som du synes modarbejder Guds plan for vores land.

Bibelen går så vidt, som at opfordre os til at velsigne ven som fjende. Vi velsigner ikke alle politiske holdninger og beslutninger, men formidler Guds ånds berøring af politikernes liv og deres beslutninger gennem vores forbøn. Der er rigeligt at tage fat på under Hellig Åndens inspiration.

Følgende kunne give lidt inspiration i forbønnen for den enkelte politiker og vedkommendes familie.

At love vedtages med respekt for Gud / Guds Ord.

At der er omsorg for den svage og nødlidende og der udøves retfærdighed gennem vore love.

At den enkelte politiker personligt må være velsignet

  • Med sin familie
  • Med personligt overskud
  • Med sundhed til ånd, sjæl og legeme
  • Med kærlighed til sandhed, retfærdighed
  • Med sin økonomi

At Biblen må blive en kilde til inspiration og vejledning og til personlig oplevelse af Gud

At han / hun må opleve en Guds berøring, som fører til en personlig vandring med Gud

At Gud vil røre deres hjerter til at forstå Guds plan med det jødiske folk og situationen i Mellemøsten, hvor så mange lider.

Bed desuden om beskyttelse for den enkelte politikerfamilie. De enkelte politikere møder i stigende grad trusler og forbandelser, som er en stor personlig belastning, og er en trussel mod demokratiet.

Så hermed en klar opmuntring til at vælge to politikere, som du kender, du skal bede for – en du sympatiserer med og en du grundlæggende ikke sympatiserer med.

 

Hvordan fungerer det?

Hvis du vil være med… Send meget gerne navnene på de to politikere, du har valgt at bede for og velsigne, på mail til becbic43@gmail.com

Du vil som sådan ikke blive registreret, men vi får et overblik over, hvilke politikere der mangler forbedere.

Følg med på www.bedehus.dk hvor der også vil være information om bøn for byerne, forbønsarrangementer, mm.  Udover dette vil der komme mail omkring ”Politikerbøn”

For at det ikke skal blive endnu en ”skal gøre ting” i dit liv, bed Hellig Ånden om at minde dig om ”dine” to politikere, og du vil oplever, at de ”popper” op i dine tanker i mange forskellige situationer, hvor du kan bede for dem.

På vegne af Bedehus.dk

Bent Christiansen