By data4u

Bede emner for September 2017

Vi har i Danmark et ansvar for Grønland. De hører ind under vores rigsfællesskab og historisk har vi kommet med vores kultur der sjældent har respekteret deres. Jeg ønsker at vi løfter dette skønne folk op til Gud og bærer dem frem i respekt for hvad Gud har lagt ind i dem som folk. Det er på tide at de får lov til at fylde og influere vores kultur her i landet. Jeg tror ikke vi kan bede for dem ofte nok og vi skal lærer at sætte dem højere end os selv så de får den kærlighed og respekt de fortjener.

Det er også en vigtig tid for Grønland. I slutningen af juli var der kampvalg om formands posten i siumut partiet (det socialdemokratiske regerings parti) hvor siddende formand landsstyre formand Kim Kielsen vandt. Han er kendt for at ville samarbejde, udfordreren ville have selvstændighed for Grønland her og nu.  

Sunamien i juni hvor flere blev dræbt og flere bygder ødelagt viser nogle af de udfordringer de har på Grønland. Vi skal være med til at omslutte dem med bøn om sikkerhed.

Grønlande vej er deres egen og vi må i tillid til Gud velsigne hvert et skridt de tager. Tænk at vi er så privilegerede at vi kan stå ved deres side og være del af deres historie.  

 

Bed om gode og gudsfrygtige ledere og politikere

Bed for regerings partiet siumut at deres vandring må blive ledet af Guds tanker for Grønland

Bed for ledere og politikere at de må tage rigtige og retfærdige beslutninger til grønlændernes bedste. Find gerne navnene på nogle af ministrene og bed for dem i den kommende tid

Bed for biskop Sofie at hun må få nåde og visdom til at lede kirken i Grønland

Bed for Kim Kielsen der er leder for sinuit partiet og leder forlandsstyret

 

Bed om beskyttelse

Bed om beskyttelse for piger og kvinder der bliver fysisk mishandlet

Bed om beskyttelse fra natur katastrofer og vær med ofrene fra sunamien i juni.

Bed om beskyttelse fra alkohol og misbrug at der må være en holdnings ændring i folket imod brugen af disse

Bed om beskyttelse fra meningsløshed og ensomhed der driver mange i selvmord. Giv dem en vej ud

 

Bed for tilgivelse for det vi som danskere har gjort

Bed for tilgivelse for det overgreb vi har forvoldt på deres kultur og folk

Bed om tilgivelse for hvor vi ikke har formået at favne grønlænderne og give dem selvrespekt og bed om selvrespekt til dem

Bed om tilgivelse for at vi endda kalder dem noget andet end de kalder sig selv. (galala = menneske)

Bed om tilgivelse for vores hårde og kolde hjerter når vi ser grønlænderen på bænken og vi ikke ynkes og vi tror at det er alle grønlændere der er alkoholikere

Bed for alle de grønlændere der bor i Danmark at Gud vil velsigne dem med gode relationer, jobs, boliger og Hans kærlighed

 

Bed om åndsudgydelse

Bed om at Gud må være deres folk nådig og løse dem og give dem den plads blandt nationerne der var tiltænkt dem

Bed om at Gud vil udgyde en kærlighed til det grønlandske folk i danskernes hjerter

Bed om at Gud må møde mange grønlændere fx i drømme og syn hvor Han restaurerer dem som folk så de ser på sig selv med Gud faders kærlige øjne

Bed om at Gud må være med tre grønlændere du kender (Hvis du ikke kender nogle er der to i folketinget, ellers bed Gud lede dig til nogle)


På nettet
31 Aug 2017 21:43