By data4u

Bede emner for august 2017

Lukas evangeliet 11 vers 2 til 4:

Fader

Helliget blive dit navn,

Komme dit rige;

Giv os hver dag vort daglige brød,

Og forlad os vores synder,

for også vi forlader selv enhver, som er skyldig over for os,

og led os ikke ind i fristelse.

 

Alt for ofte tror jeg at fadervor er blevet en remse for os. Men der gemmer sig nye dybder, hver gang man arbejder med den. Bede emnet er i denne måned taget fra Lukas evangeliet kapitel 11, hvor Lukas gengiver fadervor i en kort udgave. 

1 Faderens navn skal helliges

2 Hans rige skal komme.

3 Vores daglige fornødenheder: at der er nok brød lige som mannaen i ørkenen til hver dag. Vi har en fader der giver os hvad vi beder om.

4 Forlad os vores synder for vi forlader selv enhver som er skyldig over for os.

5 Led os ikke i fristelse til at dømme andre og til at derved bringe en dom over os selv.

 

Det at Gud har navn af fader, er en af de sandheder der sættes på prøve i disse dage. Opløsning af familier, køns forståelse og identitet. samtidig med at samfundet bøjer sig mod islam, hvor det at kalde Gud for far er bespotteligt, givet øget pres på fader navnet.

Fader helliget blive dit navn i vores land og i vore liv. Med alle de nuancer der er i den bøn, er måske noget af det vigtigste vi kan bede i disse dage. Ofte er det svært at beskrive storheden i Guds ord i få sætninger, men min bøn er at du arbejder videre med bede emnet, og beder ud fra det Herren selv lægger dig på hjerte. Sammen får vi bedt alle de nuancer med som er på vor fars hjerte.

Der er så mange farer der ligger på lur og ønsker at stjæle helligheden og Gudsbilledligheden i vores liv. Når vi ser at nogen synder bør det være en påmindelse om vores egen svaghed og der er kun en vej frem og der er tilgivelsens vej ellers bliver vi ledt ind i fristelse til at dømme andre. Det at dømme er et tema som Jesus har meget at sige om. Som Desmond Tutu skriver i 'Tilgivelsens bog': tilgivelse er en gave til os selv.

 

Lad os bruge denne tid til at se på tilgivelsen med nye øjne, og lade sårethed og bitre tanker fare, og lad os igen blive fyldt med renhed og hellighed, så det må siges om os, at vi elskede meget.

Begrebet Guds rige rummer hele Jesu lære om kærlighedens regime. Alt er omvendt der. De første bliver de sidste, børnene dem der kommer ind i Guds rige osv. Når Jesus tager denne bøn med som en af de bønner vi skal bede er det vigtigt. Hver gang vi beder, skal vi sætte vores egne forståelse til side og søge en større visdom. Hans rige der hele tiden sætter tingene på hovedet. Udfordrerne og spændende. Vi skal ikke søge selv at bygge Hans rige her nede vi skal hele tiden søge Hans tanker. Let? - nej det synes jeg ikke, men spændende; og derved bliver det aldrig kedeligt at bede.

Han lover at alt hvad vi har brug for er der til os. Det er sjovt som jeg af og til falder i den samme faldgrube som Israelitterne i ørkenen med mannaen. Jeg kommer til at tage for meget. Men hans løfte er at der altid vil være nok, nok til hver dag efter vores forskellige behov.

 

Fader helliget blive dit navn.

Fader må dit navn blive helliget igennem mit liv i dag og lad hver samtale og hver tanke blive draget ind under din kærlighed.

Bed om at Gud faders navn må blive helliget i vores land gennem dem der styrer og regerer. Nævn gerne nogle konkrete personer

Bed om at Gud faders navn må blive ved med at blive helliget igennem de kristnes vidnesbyrd i vores land. Bed Gud vise dig hvordan han helliger sit navn igennem dig selv

Bed om at vores Faders navn må blive helliget i vores kirker, at folk ser faderen igennem hans folk.

Bed om at fader navnet i familier må blive styrket så vi ser mange kærlige fædre der afspejler Gud's hjerte.

 

Komme dit rige;

Fader må dit rige komme og fylde hver celle i min krop så det er dit ord og dine tanker der betyder noget for mig.

Bed om at Guds rige må vokse så det er Hans tanker der fylder os.

Bed om at Guds riges principper om kærlighed må fylde alt hos os i landet.

Bed om at Guds visdom og indsigt må fylde politikere og ledere i landet så de laver love der afspejler Guds riges principper.

Bed om at Han må vokse og vi blive mindre og at vi må søge Hans rige i alt vi gør.

 

Giv os i dag vort daglige brød

Tak Gud fordi du sørger for mig på alle områder.

Bed Gud give dig alt det du har brug for.

Bed Gud give navngivne folk omkring dig det de har brug for.

Bed Gud lade Helligånden være hos dig i alle de situationer du kommer ud i, i dag

Bed Gud give Helligånden til kirken i landet. Nævn gerne forskellige kirker

 

Og forlad os vores synder,

for også vi forlader selv enhver, som er skyldig over for os,

Tak at du forlader mig mine synder og vil du hjælpe mig til at forlade dem der er skyldige over for mig.

Bed om at der ikke må skyde nogen bitter rod op i vores liv.

Bed om nåde til dem der er faldet og retfærdighed for de forurettede.

Bed om at vi må få gudsfrygt over for synden der skiller os fra Gud så vi undgår den og får det rette syn på synd.

Bed om at Gud vil hjælpe dig med at forlade dem der har gjort dig ondt.

 

led os ikke ind i fristelse.

Fader vis mig veje ud af situationer hvor jeg kunne blive fristet for meget.

Bed om at vi ikke må fristes til at dømme andre.

Bed om at vi må se de områder i vores liv hvor vi kan blive fristet og bed om hjælp til ikke at synde

Bed for ledere og præster at de ikke må blive fristet over evne.

Bed om at du må få tro til at Gud altid giver dig det bedste.