By data4u

Bede emner for november 2016

Bede emne for November 16

Gud er kærlighed

Nogle gange har vi brug for at blive mindet om hvad der er det helt grundlæggende hos vores Gud.

Han er kærlighed. Så enkelt kan det siges, og så enkelt er det. Verden bliver ved med at smide alt muligt andet i hovedet på os. Krige i verden, vores næstekærlighed, kirkernes indbyrdes kampe mm.

Alt det er flimmer på skærmen for ikke at få os fra at søge dybere ind i det glade budskab, at vi elsker fordi han elskede os først. Det lyder enkelt og let, men hemmeligheden der ligger i det, tager et liv eller en evighed at fatte dybden af. Vi lever i genspejlet af vores kærlige far, der har skabt os lige som han har tænkt sig, og sat os til at vise den kærlighed til verden ved vores sameksistens med Gud og indbyrdes kærlighed.

Derfor er det helt fantastisk at den katolske pave kommer til Skåne. Han indleder fejringen af reformationen ved at forsone vores to kirker. Dette har vi ventet på i 499 år.

Pave Franz havde for noget tid siden en forsoningsgudstjeneste mellem øst- og vestkirken, hvor overhovederne for de to kirker mødtes for første gang i 1000 år og fejrede en gudstjeneste sammen. Det er i sandhed en spændende tid vi lever i.

Betyder det noget? Ja vi tager Gud alvorlig og lægger vores egne ideer ned og vender os til Ham, og modtager Hans kærlighed, så vi kan elske andre. Som paven bl.a. sagde i Malmø: gør os rede til at angre de splittende murer som vi og vore forfædre har rejst.

 

Bed om at du må blive villig til at gå kærlighedens vej.  

Bed om at Guds kærlighed må følge dig som fodspor der bliver afsat i menneskers liv.

Bed om at Guds kærlighed må være det lette valg.

Bed om at Guds kærlighed må helbrede splittelser-

 

Bed om at vi må angre hvor vi har været med til at splitte.

Bed om at vi må forstå ordenes magt; også forløsningen når vi beder om tilgivelse.

Bed om at som kirker må forstå ordenes magt, også forløsningen når vi beder om tilgivelse for ukærlige handlinger og ord over for hinanden.

Bed om at Guds kærlighed må fylde alt.

 

Bed om at Guds kærlighed må afspejles i vores hverdags liv.

Bed om at Guds kærlighed må flyde til alle i din nærhed.

Bed om at kærligheden må få vinger, så at det bliver bedre at give end at tage.

Bed om at kærlighedens sande væsen må blive klar.

 

Bed om at kærligheden må få oprejsning, så løgnen om hvad verden tror at kærlighed er, må tie.

Bed om at kærlighedens sande væsen må nå ud til verden.

Tak Gud for Pave Franz' ydmyghed og lydighed.

Velsign Den Katolske kirke og Øst Kirken og Den Protestantiske kirkes vej til enhed


På nettet
28 Nov 2016 19:39