By data4u

Bede emner for August 2016

Keltisk kristendom i Danmark

For nogle år siden var vi i Christiansfeldt med Bedehus DK under en bede uge. Der talte Gud til os om at han ville åbne gamle kilder. Der er ikke noget der kan begejstre mig mere end når vi får øje på opfyldelsen af Guds løfter. Og Gud er i sandhed ved at åbne for en gammel kilde. 

I november 2015 udkom der en bog der hedder: 'Den keltiske kristendom i Danmark.' Her argumenterer Gunnar Iversen for at Danmark har været Keltisk kristent langt tid før Harald Blåtands dage.

Hvilken kilde. Den keltiske. Og den har sprunget klart og kraftigt i Danmark. Det er ikke blot stenene der råber til os i form af keltiske dåbskar og fem hullede sten, det er også vores sprog der i sted navne afslører at vi har en dyb og rig historie der er blevet glemt.

Det er fantastisk at være på opdagelse med Gud. Han har de sidste år taget os tilbage gennem tiden og vist os hvor Han har været aktiv i vores nation. Han har aldrig glemt os.

Keltiske munke satte sig ud i deres små både og lod vinden føre dem til hvor Gud ønskede det. Da der er masser af vestenvind i England, Irland, Skotland ville det være underligt hvis ikke en god del af disse munke landede på vores kyster. Vi ved også at der har været meget tætte forbindelser med de pågældende lande, så tætte at vi har haft fælles konger med dem og der har været dansk lov i store dele af England.

Munkene og nonnerne for der var klostre for begge køn boede som regel i klostre med 12 personer med en abbed. De måtte gerne gifte sig og oftest boede de ved alfavej ved vadesteder hvor de kunne hjælpe folk over åen. De var selvstændige enheder under deres abbed og de elskede naturen som de respekterede. De så Gud i naturen og ærede Ham ved at ære Hans skabning. Derfor var der heller ikke forskel på rig og fattig, de hjalp dem der kom til dem.

Kelterne var inspireret af Simon Zelot en af Jesu disciple der ifølge sagnet var den første der prædikede evangeliet i England efter først at have rejst i Ægypten og Mellemøstens lande. Kelterne var inspireret af den samme der har inspireret Ægyptens kirke og kirkerne havde mange af fælles karaktertræk.

Det er dejligt at læse om kelterne for deres tilgang til troen er meget i tråd med det der passer til dansk mentalitet. Vi kan godt lide at være medbestemmende og den enkeltes spiritualitet er vigtig for os. Naturen er en gave hvor vi ser Gud. Vore folk er stadig på udsyn efter den åndelighed der passer til dem og den tror jeg Gud er ved at hente op af glemslens tåger.    

 

 

De gamle kilder i vores land

Bed om at Gud igen vil åbne de gamle kilder hvor velsignelse har flydt

Bed om at Gud vil lade folk smage på Jesus fra en ny frisk kilde

Bed om at kilderne i vores land ikke må blive forurenet men flyde med klar kærligheds forkyndelse

Bed om at kilderne i vores land må nå de tørstige så de får livets klare vand at drikke

 

At Gud må åbne den keltiske kilde

Bed om at Gud vil lade den keltiske kilde springe igen

Bed om at det Gud vil lade det sandhedens budskab som kelterne bragte til vores folk røre vores hjerter igen

Bed om at kærligheden til den enkeltes spiritualitet og frihed må blomstre i vores land

Bed om at den kærlighed til alt det skabte må flyde i vores kirker

 

At Gud vil give os vores historie tilbage

Bed om at Gud vil fjerne løgnen om landets identitet

Bed om at Gud vil vise sandheden om vores folk og vores tro og kærlighed til Jesus i århundrede

Bed om at Gud vil forløse os som folk så vi stolte kan se tilbage på vores forfædre og deres kamp for friheden til at elske Jesus på deres måde

Bed om at når tiden er inde at Gud vil give os vores historie tilbage

 

At Gud vil skænke os den keltiske bønne brand

Bed om at den bønnens brand der fyldte ketlerne igen må flyde i vores årer

Bed om at ønsket om at nå alverden må vækkes i vores folk

Bed om at den brønd af nåde der så rigeligt flyder hos kelterne må flyde over hos os

Bed om at den keltiske bønne bevægelse må vågne i vores land igen


På nettet
30. juli 2016