By data4u

Kære politiker forbeder (brev anno juni 2015)

Det er en glæde at se hvor meget bøn, der er etableret rundt omkring i landet i forbindelse med det kommende valg. Det giver fornyet håb og baner vej for flere kristne politikere. Flere politikere med klare bekendelser omkring betydningen af, at Danmark ledes og bygges på kristne værdier med alt, hvad det betyder nationalt og internationalt.

 

Der er en vedvarende vækst i vores gruppe af personlige målrettede forbedere for den enkelte politiker og velsignelse af dem og deres familier, - dem vi er enige med og dem vi ikke er enige med. De har alle brug for Guds nærvær, visdom og erkendelse af Ham.

 

En særlig velkomst til jer som er nye, og som har besluttet jer for at være med i gruppen af personlige forbedere for hver enkelt politiker.

Vi kommer til at se resultater af denne øgede personligt rettede forbøn af politikere. Vi hører og ser ting ske, som vi ikke kan skrive om. Så tak for en forsat forbøn for de politikere, som er blevet lagt på dit hjerte. Mt. 7:11

Fornyelig blev jeg inspireret til helt enkelt at skrive til en politiker, vi beder for, og fortælle om den forbøn, der foregår udover landet for hende og hendes folketingskollegaer. Der gik kun nogle timer, før jeg fik en lang mail tilbage med meget stor taknemlighed, for at der var en gruppe forbedere, der bad for hende og hendes familie, men også for at der blev bedt for politikere i folketinget, at de måtte få visdom til at lede landet. Pga. af specielle hændelser var der en rigtig god timing i tidspunktet for min mail. Hellig Ånden er en spændende vejleder i forbønnen for den enkelte politiker. Vores håb og bøn er, at vedkommende en dag helt personligt må opleve Gud og trække på Hans omsorg. Jh. 15:7 - 8.

 

Samtidig med et vigtigt og spændende valg i Danmark, er der kommet flere personlige kristne ledere på banen i Europa. I en vedheftet artikel af lederen af det tyske forbøns netværk, Ortwin Schweitzer, gør han opmærksom på den betydning, det kan have med kristne topledere i Europa.

 

Der er nu flere kendte, som nye topledere i Europa, som er klart bekendende kristne med kristne grundlæggende værdier.

 

Donald Tusk - Præsident of the European Council

Angela Merkel - Tysklands forbundskansler

Klaus Johannis - Rumænsk præsident 

David Cameron - Storbritanniens premierminister

m.fl.

En af de store forbønsemner for statsledere er, at de bevarer og fastholder deres kristne værdier. Alt for ofte påvirkes de og går på kompromis med vigtige områder.

Læs vedheftede på engelsk eller tysk. Hvis der er behov for oversættelse til dansk, så send en mail.

 

Tak for fællesskabet omkring vores politikere, mens vi målbevidst gennem bøn påvirker en ny tid for den politiske udvikling i vores land, så vi oplever Guds velsignelse og mennesker der oplever Jesus i deres liv.

Skriv gerne inspiration, og når der i forbindelse med valget kommer ændringer omkring dem du beder for. Opdateringen bruges til at få overblik over, hvem vi beder / ikke beder for, så vi kan udvide forbønnen for den enkelte politiker. Mail til becbic43@gmail.com

 

På hjemmesiden www.bedehus.dk finder du mere om forbøns arrangementer, artikler mm. Under "Politikerbøn", vil du snarest finder flere artikler om bøn for politikere.

Kærlig hilsen pva. Bedehus.dk

Bent Christiansen.

Referencer: PP Dec 2014.pdf + PP Dezember 2014.pdf (auf deutch)