By data4u

Jeg har en drøm - en vision

Udgivelsesdato
1. april 2002

(Skrevet april 2002)

Danmark skal se Guds herlighed. De kristne vil blive udrustet med en herlighed, som vort folk ikke før har set. Danskerne er nærmest vaccineret mod kristendom.
Vi kristne har "sovet i timen" - Gud vil gøre noget helt nyt i vort land!
Danmark skal blive billedet på Jesu smykkede brud! Vort land skal opleve at se Jesu skønhed, i et folk som ikke bare har ord om ham, men som udstråler HAM!
Der vil flyde lægedom ud til folket, mennesker vil opleve, at de får en længsel efter at kende, hvem Jesus er.
Der vil komme en vækkelse i Danmark, der når de ufrelste - en vækkelse med syndenød.
Kristne vil søge sammen i bøn for folket på tværs af kirkeskel. Omvendelse vil ske i de kristnes hjerter, så den indbyrdes kærlighed tager til.
Der vil komme en tid med en Ordets vækkelse. Guds ord vil være rigeligt iblandt os. Guds levende ord vil forvandle dette land, det ord som aldrig vender tomt tilbage.
Der hvor der før var diskoteker, bordelller o.s.v. - der hvor Djævelen havde fremgang, der vil mennesker fylde disse steder med tak og lovsang til Himmelens Gud.
Der vil blive en tid, hvor gråzoner ikke findes. Der vil blive et klart skel mellem lys og mørke. Der vil blive så stort et lys, at mørket skal slippe sit tag i mennesker, der længe nok har trællet under Satans tyranni!
Hvordan skal dette ske? - Himmelens Gud vil lade det lykkes! "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre".
Hvis det jeg ser og bærer i mit hjertye, er fra Heren, så vil det komme til at ske i Danmark.

Ovenstående kom til mig som en vision.

Mitte Kappel

(Indsat efter ønske 29. maj 2006)