By data4u

Bøn om enhed i Danmark

Udgivelsesdato
13. september 2006

Bøn til Faderen, Sønnen og Helligånden om enhed, forsoning og indbyrdes kærlighed mellem kristne brødre og søstre i Danmark

Af Palle Schiær, Oase Bedenetværk

Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med alle kristne

Gud, du har den vilje med os, at vi skal holde sammen i enighed. Derfor kommer vi til dig og beder dig, at du vil se til din menighed, at dette må blive en viljes sag for os alle.Vi er splittede. Vi beder om tilgivelse for vores manglende vilje til at forstå hinanden og elske hinanden.

Vi ønsker at være enige og holde fred. Du, som er Kærlighedens og Fredens Gud - vær os alle nær. Vi beder om at Herren Jesu Kristi nåde i fællesskaberne og i hverdagen for den enkelte.

Herre, vi beder dig om, at vi vil høre formaningen til i dig at enes, så der ikke er splittelser iblandt os - men så vi holder sammen i tanke og sind.

Helligånd - lys op i vores tanker, så vi kan lære af det, som står skrevet i Ordet - så vi med udholdenhed og med den trøst, som Skrifterne giver os, kan fastholde håbet. 
Udholdenhedens og Trøstens Gud -giv os ét og samme sind, sådan som Kristus Jesus vil det, så vi enigt og med én mund lovpriser Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader.

Lad os kristne i Danmark leve - så det svarer til vores kald - med al ydmyghed, med tålmodighed, så vi bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét legeme og én ånd, ligesom vi også blev kaldet til ét håb; én Herre, én tro én dåb; én Gud og alles Far, som er over alle, gennem alle og i alle. Lad os sandheden tro i kærlighed i ét og alt vokse op til dig, Jesus, at vi alle må virke med til, at din menighed må 
vokse og opbygges i kærlighed.

Hellige Far, hold os fast ved dit navn - så vi kan blive ét, som du er ét med Jesus.

Ja, Far og Jesus, vi beder med Jesu ord, at vi kristne må være ét og blive i jer, så verden skal forstå, at Jesus er udsendt af dig Gud og at du elsker dem, som du elsker Jesus.

Jesus, du døde for at samle Guds spredte børn til ét. Lad os ikke modarbejde dette.

Jesus, du ville, at der skulle blive én hjord og én hyrde. Lad det ske i Danmark. Vi længes 
efter enhed, så du kan blive Herre og Hyrde i din menighed.

Herre, giv os den rene visdom ovenfra, så vi kan blive fredselskende og fredsstiftende, milde og omgængelige, fulde af barmhjertighed og gode frugter samt upartiske og oprigtige. 
Herre befri os fra at forhåne nogen eller være stridbare - giv os dit sindelag, så vi kan blive milde og vise sagtmodighed mod alle mennesker i alle menigheder og kirker. 
I Faderens og i Sønnens og i Helligåndens navn. Amen.

Rom 12,16; 2 Kor 13,11-13; 1 Kor 1,10; Rom 15,4-6; Ef 4,1-16; Joh 17,11; Joh 17,21-23; 
Joh 11,52; Joh 10,16; Jak 3,17-18; Tit 3,2.