By data4u

At kende tiden og vide hvad der skal gøres

Udgivelsesdato
13. september 2006

Af Jürgen Galonska, Betania Kirkecenter Blåhøj

I 1. krønikebog  12:33 læser vi, at Issakaritterne, var kyndige i at tyde tiderne, så de vidste, hvad Israel havde at gøre. 
En god egenskab, som Herren ønsker at give til sin menighed.

Et andet sted i bibelen (Præd.3:1-8) læser vi, at alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt, og Jesus opfordrer os til at bedømme tiden vi lever i.

Som forbeder for ens egen nation, er det vigtigt, at forstår den tid, vi lever i, og også får en fornemmelse for, hvad der skal gøres.

D.v.s  Gud vil give os indsigt til at bedømme ikke efter ydre ting, men efter hvad der er vigtigt for ham. Om Jesus bliver der sagt, at han ikke dømmer efter, hvad hans øjne ser, og at han ikke fælder dom efter, hvad hans ører hører, men at HERRENS ÅND, visdommens og indsigts ånd. (Es.11:1-3) hviler over ham.

Guds holdning til tingene forandrer sig ikke med tiden, tidsånden eller en bestemt kultur eller religion. Gud selv er suveræn og hans vilje er afgørende.

Når vi så beder for vores nation og aktuelle anliggender, er det væsentligt, at vi ikke bare fremlægger vores personlige ønskeliste for Herren, men at han få lov til at tale til vore hjerter, om hans visioner og hans løsninger.

Lad mig give dig et eksempel:  Der er mange etiske spørgsmål, som skal diskuteres og afgøres i folketinget i det kommende efterår. I 60'erne og 70'erne var der mange mennesker som gik på barrikaderne mod eksempelvis atomkraft. I dag ser vi en stor ligegyldighed i befolkningen overfor etiske og holdningsmæssige spørgsmål. Også mange kristne er ligeglade, fordi det måske ikke vedrører dem personligt.
Men mange spørgsmål som skal tages op og afgøres til efteråret kommer til at få vidtrækkende konsekvenser for vores nation. F.eks. spørgsmålet om kloning: Bliver det tilladt at klone et menneskeliv, så at organerne kan bruges som en slags reservedele?
Et andet aktuelt spørgsmål er tilladelsen af aktiv dødshjælp.

Her er vi som kristne udfordret til at kende tiden, men også til at finde ud af hvad der skal gøres?
Hvad siger HERREN til disse emner, hvad ønsker han?
Hvordan kan vi sikre os, at hans vilje kommer til at ske i vores nation?
Her gælder det om at lytte til Herren og handle, når han fortæller os, hvad der skal gøres.

Himlen er Herrens himmel, men jorden gav han menneskene Salme 115:16

Det vil være uklogt af en landmand, at så sæd om vinteren og at forvente en høst til foråret. En landmand kender de gode tidspunkter, holder øje med vejrudviklingen, og ved, hvad der skal gøres hvornår.

Gud ønsker at tale til sit folk og give os en forståelse af vores tid. Det  er forbedernes  fornemmeste opgave at lytte til Helligånden og at forstå hvad der foregår i vores samfund. Gud vil give os visdom, mod og beslutsomhed til at gøre, hvad der er nødvendigt.