By data4u

Åndelig kortlægning af din by

Udgivelsesdato
13. september 2006

af Marc van der Woude (Artikel med tilladelse fra www.ressourcen.dk )

Vi lever i en dynamisk tid. Globalt vokser forbønsbevægelsen. Kirkeledere og ledere af kristne organisationer finder hinanden på "hjerteplan", og udvikler i fællesskab strategier til at nå byer og folkeslag med evangeliet. 
Omridsene af denne udvikling aftegner sig også i Holland. En turné med den argentinske baptistpræst Carlos Maiden, tiltrak for nylig næsten 1000 evangeliske ledere, som fik vision for "at indtage" deres byer for Jesus. 
I denne sammenhæng bruges ofte udtrykket "spiritual mapping". Hvad mener man med dette? Er det en karismatisk hobby, hvor man producerer besynderlige kort for at kæmpe mod dæmoner? Eller er det et muligt instrument, som kan hjælpe os med at fuldbyrde "Missionsbefalingen" mere effektivt.

Spiritual mapping - Hvad er det?

"Spiritual mapping", betyder "åndelig kortlægning", og er et udtryk, som blev lanceret i 1991 af George Otis jr., én af de evangeliske ledere af AD 2000 (en strategisk missions bevægelse). Man begyndte at forstå, at folkeslag og områder kunne være under mørkets herredømme, hvilket kunne hindre evangeliets fremgang. Forbedere kender til åndelige fæstningsværker (alt som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, 2. Kor. 10:3-6), og at disse fæstningsværker kan have deres rødder langt tilbage i fortiden. Forskning i historien og den kulturelle/geografiske udvikling/sammensætning af et folk eller område, gav relevante oplysninger for forbedere og også for menighedsplantere. Således har åndelig kortlægning i de senere år udviklet sig til et værdigt redskab til gavn for både bøn og menighedsvækst.

Spørgsmål 
Samtidig rejste sig en del spørgsmål om åndelig kortlægning. For eksempel har den måde, visse kristne har anvendt åndelig kortlægning på, givet det indtryk, at det drejer sig om en besynderlig karismatisk hobby. Derfor vil jeg allerførst kort dele mit udgangspunkt.

1. Det er bibelsk 
Selvom udtrykket " åndelig kortlægning " er et ret nyt udtryk, har det at undersøge / kortlægge været brugt til alle tider. Det er endda bibelsk. Et kendt eksempel er spejderne, som blev udsendt af Moses for at udforske Kanaan (4.Mos 13). Nehemias lavede en fuldstændig rapport over Jerusalems mure, før han begyndte på genopbyggelsen (Neh.2:11-18). 
Jesus formanede Jerusalem på grund af sin åndelige fortid (Matt.23:29-37), og Korazin og Betsaïda på grund af deres kollektive åndelige hårdhed (Matt. 11:20-24). Det, Paulus fandt ud af under sin vandring gennem Athen, brugte han i bøn og ved forkyndelsen af evangeliet (Apg. 17:15-34). 
I alle tilfælde handler det om at se byen / området "med Guds øjne". Ved at nævne disse eksempler, vil jeg ikke sige, at vi finder alle former af vor tids forskning i bibelen. Spørgsmålet er derfor også, om alle midler som i anno 2000 er til rådighed for at fuldføre missions-befalingen, skal kunne findes i bibelen. Hvad med TV-evangelisation, drama, March for Jesus, kaffe-efter-mødet (med eller uden Willow Creek smag) - en praksis som Jesus ikke benyttede. Derfor nøjes jeg med at konstatere, at "åndelig kortlægning" har bibelsk præcedens, og er brugbar i virkeliggørelsen af Missionsbefalingen.

2. Det er forskning 
Når vi taler om åndelig kortlægning, taler vi om gedigen forskning, og ikke om en ekcentrisk karismatisk hobby. Dette fordom er temmelig hårdnakket, også i "Uitdaging" (bladet som bragte denne artikel) taltes der for ikke så længe siden om "kortlægning af områder med mange dæmoner for at kunne bekæmpe dem". Dette er nonsens. Fokus for åndelig kortlægning er Jesus Kristus og  Hans Kongerige. Også når vi undersøger vore byers mørke sider er det vort hovedmål. Formålet med åndelig kortlægning er at få indsigt i bestemte folkeslags eller områders åndelige situation, ikke at nævne dæmoner ved rang og navn, og bekæmpe dem. 
Naturligvis er der kristne som ser dæmoner bag hvert et træ, som producerer besynderlige kort, som ser et frimurerkomplot bag enhver politisk beslutning, og som læser for  mange Peretti romaner. Men lige så vel som man har gode og dårlige bagere, har man gode og dårlige forskere. Derfor er åndelig kortlægning absolut ingen opgave for
en sværmerisk hobbyist, men for nøgterne, voksne kristne, som ved hvordan man fremskaffer relevante oplysninger, inspireret og ledet af Helligånden.

3. Det er kirkens opgave 
Åndelig kortlægning af en by er en fælles opgave for "byens menighed", ikke for individuelle kristne - af flere grunde. For det første er man som enkeltperson meget sårbar. For det andet er projektet som regel for stort for én person eller én menighed. For det tredje, og dette er principielt, er menighedernes forstandere / pastorer fælles om det åndelige ansvar for deres by. 
En åndelig kortlægning bør bidrage til og "fostre"  énhed, strategisk bøn, evangelisation og menighedsplantning. Derfor spørger man lederne: Kender du din by? Og videre: Kender du kirkens potentiale og mandat, og forstår du at mobilisere dette effektivt?

Tre basale spørgsmål 
Tre ledende basale spørgsmål vedrørende åndelig kortlægning:

  1. Hvilken planer har Gud for mit nabolag, by, landsdel? Det leder til de næste spørgsmål: Hvilke løfter og profetier har Gud givet? Hvilke kernekvaliteter har byen? Hvordan er befolkningens sammensætning?
  2. Hvilke problemer og åndelige forhindringer er der i mit nabolag/by/landsdel, og hvor kommer de fra? Det leder til de næste spørgsmål: Hvad er områdets historiske og åndelige rødder? Hvordan er evangeliet introduceret? Hvordan forholder befolkningen sig til evangeliet? Hvilke sociale tilstande dominerer (tænk på korruption, seksuel umoral, fattigdom, vold)? Hvad er menneskers mål i livet? Hvilken åndelig opposition byder okkulte grupper?
  3. Hvad kan kirken gøre for at forstærke det positive, og vende det negative, ved at bringe det ind i Guds lys. Det leder til de næste spørgsmål: Hvad er kirkens potentiale: er den brændende or lunken?, forenet eller splittet? Hvor kan kirken indtage land?

Menighedsplantning 
Denne slags spørgsmål hjælper os til at få indsigt i den åndelige virkelighed i vore byer, således, at vi mere målrettet kan bede og evangelisere. 
I DAWN (en verdensomspændende bevægelse for menighedsplantning) tales i denne forbindelse om undersøgelse af "høstmarken" og "høstarbejderne". Ved 'høstmarken' drejer det sig om kortlægning af befolkningsgrupper, som ikke er nået med evangeliet endnu. Tænk her på: oplysninger om befolkningen, en fortegnelse over behov og problemer, social standard, og modtagelighed for evangeliet. Ved 'høstarbejderne' drejer det sig om at kortlægge den bestående menighed og de kristne organisationers formåen i fællesskab at nå et område. Principperne er de samme som for åndelig kortlægning.

Åndeligt gennembrud 
At åndelig kortlægning kan give interessante resultater, viser en undersøgelse af "The Sentinel Group" fornylig. Dette bureau undersøgte og sammenlignede 15 tilfælde af "community transformation", dvs. steder i verden hvor vækkelse har ledt til dybtgående samfundsmæssige reformer. Fem faktorer var afgørende for de åndelige gennembrud.

  1. udholdende lederskab;
  2. brændende, forenet bøn;
  3. diagnostisk undersøgelse (åndelig kortlægning);
  4. forsoning (genoprettelse af relationer, tilgivelse)
  5. offentlig magt-konfrontation (mellem kirken og mørkets magter)

De første to faktorer viste sig i alle tilfælde at være en nødvendig betingelse for samfundsmæssige reformer. Vi genfinder dem ved vækkelser i Bibelen og i kirkehistorien. De tre øvrige, herunder åndelig kortlægning, fandtes i de fleste tilfælde, dog under forskellige former, afhængig af situationen.

Hemet, Californien 
Bob Hecket i Hemet, Californien, undersøgte den bemærkelsesværdig høje koncentration af alternative religiøse grupper og den tiltagende narkokriminalitet byen. Undersøgelsens resultat brugte han til at mobilisere kirken til målrettet bøn. Helligånden inspirerede Becket til bøn på en bestemt plads i byen. Kort tid derefter dalede antallet af forskellige sekters medlemmer, Maharishi Yogis TM-center brændte, og de fleste okkulte grupper forlod byen. Samtidig kom lederne af ungdomsbander, som stod for narkotika-produktionen og handel, til tro. Kirkebesøget fordobledes på 10 år fra 7% til 14% af  befolkningen.

Cali, Colombia 
I Cali, Colombia, begyndte kirkerne i 1996 en fælles "spiritual mapping projekt". De undersøgte de politiske, sociale og åndelige fæstningsværker i alle 22 kvarterer i byen. De fremkomne informationer har hjulpet kirken til en målrettet bøn. Hver tredje måned arrangerede Cali's kirkelige ledere en "vigilia", en nat med åndelig krigsførelse. Hertil lejede de byens fodboldstadion med plads til 55.000 personer. Dette har ført til en bemærkelsesværdig ændring i byens åndelige klima. Mennesker i tusindtal kom til tro, antallet af mord faldt drastisk, 200 forstandere / pastorer indgik en "enhedspagt", hvorved de lagde deres personlige dagsorden ind under Guds dagsorden for byen. I slutningen af 1998 spurgte Cali's  borgmester og kommunalbestyrelse byens kirkelige ledere om de - på byens regning - kunne arrangere en kampagne for at styrke familiesammenholdet i byen.

Brændsel til bøn 
Disse to eksempler belyser hvordan information, fremskaffet ved en diagnostisk undersøgelse, kan levere "brændsel" til brændende og forenet bøn. Og det er denne slags velfunderede og inspirerede bøn som på kortere eller længere sigt leder til åndeligt gennembrud. De forløbne tre år har vi i "Joel News" publiceret mere end 3000 budskaber om bøn og vækkelse. Hver gang ser vi de samme principper i funktion, uanset land eller kontinent.

Til sidst 
I denne artikel har jeg kun kunnet nævne enkelte aspekter af åndelig kortlægning. Mange spørgsmål vedrørende indhold, men også praktiske som 'hvordan begynder man?', 'hvordan sammensætter man et team?', 'hvordan ser et undersøgelsesprojekt ud?', 'hvilke faldgruber er der', bliver bedst besvaret  i de lokale sammenhænge. De som har interesse i dette, eller ønsker rådgivning ved udviklingen af visionen og strategien for sit nabolag/by/landsdel, kan kontakte Joel Ministries på e-mail:  mvdwoude@xs4all.nl  eller besøge vores hjemmeside på http://www.xs4all.nl/~mvdwoude

Marc van der Woude (32), Utrecht, er historiker, udgiver Joel News, en bulletin for bøn og vækkelse. Han underviser i strategisk bøn og menighedsvækst, og hjælper ledere med at udvikle en vision og strategi for deres by. Artiklen er oversat af Riet van Dolderen fra det hollandske blad "Uitdaging".

Nyere bøger over spiritual mapping - åndelig kortlægning (listen er ikke komplet) 
*Jack Dennison, 'City Reaching. On the road to community transformation.' Forlag: William Carey Library, 1999. 
*Brian Mills & Roger Mitchell, 'Sins of the Fathers. How national repentance removes obstacles for revival' Forlag: Renew Books, l999. 
*George Otis jr.,'The Twilight Labyrinth. Why does spiritual darkness linger where it does?' Forlag: Chosen Books, 1997. 
*Transformations. A documentary.' Forlag: The Sentinel Group, 1999.