By data4u

Den nye åndelige Kalmarunion

Udgivelsesdato
15. december 2007

Den 13. oktober 2007 etableredes den nye åndelige Kalmarunion på Kalmar slot af 42 personer fra Danmark, Norge, Sverige og Færøerne samt fra Eckernförde i Tyskland. Det var en højtidelig manifestation på dette gamle, historiske slot, når man i enhed fejrede nadver og oplæste proklamationen:
"Gud Fader almægtig. Vi kommer ind for dit åsyn som et folk, som en menighed, som Kristi brud og proklamerer denne nye Åndens union mellem vore nordiske lande. Som en stadfæstelse af denne nye Åndens union og enhed, udbringer vi et trefoldigt Amen, Amen, Amen!"

Fra Danmark deltog Bedehus Danmark, repræsenteret ved Claus Aagaard, Græsted og John Mester, Allinge samt Marianne og John Nielsen, Aalborg, der repræsenterede det fælleskirkelige præste bedenetværk i Aalborg.

Og hvad er så denne nye åndelige union?

Det er hverken et kirkesamfund eller en ny menighed og det er ikke en nordisk eller national organisation og heller ikke en bevægelse ledet af mennesker.
Men det er et kald fra Herren til hans efterfølgere. Et råb fra Guds hjerte til han genfødte børn og en invitation fra brudgommen til sin brud.
Det er en påmindelse fra Helligånden om at lytte til hans stemme. En tak til Gud for Jesu Kristi frelsesværk og en overbevisning om at Gud har en plan for for hvert menneske.
Det er et signal fra Mesteren om at mobilisere bøn, en opfordring fra Faderen om at følge Hans plan og vilje. Det er en overbevisning om at Jesus vil åbenbare sin vilje og give os Helligånden og en overbevisning om Guds kraft til at gå ind i de gerninger Han har lagt tilrette.
Det er et løfte fra Jesus om at han vil bevare os under alle forhold og en stadfæstelse af at Jesus samler sit folk til en enhed.
Det er en vision om Nordens placering i Guds store plan, et ønske om at støtte alt Guds riges arbejde på tværs af alle grænser.
Det er et udtryk fra vor side om overgivelse og enhed med en fylde af Helligånden og en glæde i hjertet over at have fællesskab med mennesker i Kristus.

Sådan vil den nye Kalmarunion forene Guds børn fra alle sammenhæng. Kristi brud gør sig klar og venter på brudgommens komme. Det bliver naturligt at støtte alle tiltag som er inspireret og ledet af Guds ånd. Og det bliver naturligt at vi opfordrer hinanden til at søge Guds åsyn for at sætte Kongernes konge på vort hjertes trone. Jesus Kristus bygger sin kirke. Han kommer snart igen og da har Hans brud gjort sig klar!

Gunnar Brudeli, Trögstad Norge er forfatter til teksten om hvad den nye åndelige union er og initiativtager til unionsmødet i Kalmar, som på en professionel måde blev afviklet af en bedegruppe på 12 kvinder fra Kalmar med en stærk vision for denne historiske bedesamling.

Vi opfordrer vore forbedere til at bede for Norden og for en enhed af alt Guds folk i de nordiske lande: Danmark, Finland, Færøerne, Island, Norge og Åland, som alle har korsets tegn i deres flag.

 


Næste bedesamling for hele Norden, finder sted 29-30. august 2008 i Eckernförde, Tyskland. Det er profetisk at vi skal samles i nærheden af Nordens største handelsby i vikingetiden, Hedeby og stedet hvor Ansgar, Nordens apostel, anlagde en kirke i år 848.
Vi vil her på siden orientere løbende om denne bedesamling.

John Mester