By data4u

bedeemner for maj 2017

Bede emner maj 2017

2. Krønike bog kapitel 7 vers 14

Aldrig før har det virket så vigtigt at bede for verden.

Aldrig før har det virket så vigtigt at  Gud ser og hører vores bøn.

Måske er det sådan for alle generationer? Men krønikebogens klare budskab er et jeg kommer tilbage til igen og igen.

Hvis mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde veje, da vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land. Ja mine øjne skal være åbne og mine ører lytte til bønnen på dette sted.

 

Hvis ikke  vi skal  ydmyge os hvem så?

Hvis ikke vi skal bede hvem så?

Hvis ikke vi skal søge hans ansigt hvem så?

Hvis ikke vi skal omvende os hvem så?

Der er flere flygtninge end nogen sinde før og flygtninge der lever under forfærdelige  forhold og bliver            dårligt behandlet. Paven sammenligner flygtningelejrene med koncentrations lejre i nazi tiden. Med en verden der lider og flere kristne der forfølges end nogen sinde før er kaldet til os i vores tryghed at vi skal søge Ham og se Ham gribe ind. Guds umådelige store kærlighed til os og velsignelse af vores land må ikke blive  en sovepude. Der er en verden derude der har brug for vores forbøn.

 

 

Bed om at vi må få en ny forståelse af ydmyghed i vores kirker

Bed om at vi må få nåde til at gribe ydmyghed

Bed om at sand ydmyghed må få plads i vores samfund både hos høj som lav

Bed om at ydmyghedens væsen må fylde mere og mere i dit liv

 

Bed om at Gud  vil udgyde bønnens ånd over vores land

Bed om at Gud vil udgyde bønnens ånd i dit hjerte

Bed om at Gud vil udgyde bønnens ånd over kirkerne i vores land

Bed om at Gud vil udgyde bønnens ånd  over alle kristne lige meget hvilken sammenhæng de kommer fra/i

 

Søg selv Guds ansigt den næste tid

Bed om at Herrens ansigt må lyse over dig 87

Bed om at vi i dette land får øje på at Herrens ansigt smiler til os

Bed om at Herrens kærlige ansigt må fylde alt for os alle sammen

 

 

Bed for vores land at vi må vende os bort fra vores onde veje

Bed om at bagtalelse, sladder, løgn, bedrag, dømmesyge  må stoppe i Kirker og i samfundet

Bed om at vi som folk må få et hjerte for de udstødte, flygtninge  og forfulgte

Bed om at vi må få tilgivelse for vores kolde og ligegyldige hjerter.


På nettet
1. maj 2017