Velkommen!

Bøn for København d. 5 oktober

Hermed opfølgning på mail den 15. august om næste “Bøn for Byerne” indsats – denne gang Bøn for København. Vi håber at se mange af jer til endnu en spændende, inspirerende og indholdsrig dag.

Tid og sted:
Lørdag den 5.10.19, kl. 9.30-17, Københavns Frikirke, Filippavej 3, Frederiksberg

Tilmelding:
Af hensyn til servering beder vi om tilmelding senest 30. september på mail til rakul.kristiansen@gmail.com

Forplejning:
Formiddag, frokost og eftermiddag: 100 kr. bedes betalt forud på Mobilpay 5366 3033, mrk. BD – Kbh.

Formål:
Som nævnt oplever vi en særlig påmindelse fra Guds Ånd angående København; at der er behov for at sætte fokus på en forstærket indsats i bøn for København. Derfor vil vi gerne som bønne-bevægelse bidrage, både med inspiration og med at mobilisere en stærkere indsats i bøn for byen, i den centrale del af byen, og i dens mange forstæder, Storkøbenhavn.

Vi må huske, at København som hovedstad, som sæde for den øverste magt og myndighed i landet, har afgørende indflydelse på alle bærende områder af samfundet, i hele landet.

Dagens indhold / program:
Kl. 9.30: Registrering, kaffe/te m. rundstykke
Kl. 10: Velkomst og introduktion til dagen v. Bent Christiansen
Lovsang og tilbedelse
Kl. 11: “Menigheden som redskab for Guds planer for Danmark” v. Kresten Holsgaard –
Følges op med forbøn / Inger Porsen leder
kl. 12.30: Frokost
kl. 13.30: Bøn for København – input fra flere, tid til profetisk inspiration, ord og billeder / Peter Tinggaard leder
Kl. 15: Kaffe / te m.m.
kl. 15:30: Fokus på bede-grupper / dannelse / registrering, ledelse, indhold mm. v/ Rakul Kristiansen
Opfølgning / bøn / forbøn – Rakul K., Peter T.
kl. 16.50: Afslutning / diverse v. Bent Christiansen